Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Γενική Συνέλευση του Τομέα

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου Τομέα και εκπροσώπους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος.

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργούν τρεις Τομείς:

α. Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών. Διευθυντής του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχει εκλεγεί ο επίκουρος καθηγητής κ. Περικλής Παυλίδης.

β. Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών. Διευθύντρια του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχει εκλεγεί η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Φανή Σέρογλου.

γ. Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού. Διευθύντρια του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχει εκλεγεί η αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Ελένη Ντρενογιάννη.