Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Γενική Συνέλευση του Τομέα

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου Τομέα και εκπροσώπους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος.

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργούν τρεις Τομείς:

α. Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών. Διευθύντρια του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει εκλεγεί η καθηγήτρια κ. Βενετία Αποστολίδου.

β. Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών. Διευθντής του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει εκλεγεί ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Νικόλαος Λαμπρινός.

γ. Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού. Διευθυντής του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει εκλεγεί ο καθηγητής κ. Γεώργιος Γρόλλιος.