Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις


Πρόγραμμα πρακτική άσκηση του ΑΠΘ (ΕΣΠΑ 2014-2020) κωδ 93162


Φοιτητές/τριες χειμερινού εξαμήνου 2016-17

Φοιτητές/τριες εαρινού εξαμήνου 2016-17

Ενημέρωση για τους/τις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες