Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Γραμματείας


Ημέρες και ώρες συνεργασίας διδασκόντων εαρινού εξαμήνου 2016-2017

Ανταποδοτικές υποτροφίες 2016

Ενημερωτικό έγγραφο Πρυτανείας-Προκήρυξη ανταποδοτικών υποτροφιών
Ανακοίνωση κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών
Έντυπο αίτησης προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών
Έντυπο αίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών
Νέα εγκύκλιος χορήγησης Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος (2015-2016)

Νεότερη ανακοίνωση κατάθεσης δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά
Αίτηση στεγαστικού επιδόματος
Υπόδειγμα εξουσιοδότησης
Κατάσταση πληρωμής (κατατίθεται εις διπλούν)
Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη είσπραξη στεγαστικού επιδόματος
Υπεύθυνη δήλωση για μη ύπαρξη περιουσιακής κατάστασης
Υπεύθυνη Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Κυπρίων
Αποτελέσματα Erasmus+
Σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Ημέρες και ώρες συνεργασίας διδασκόντων χειμεριρινού εξαμήνου 2016-17

Ανακοίνωση βιβλιοθήκης

Αντιστοιχίσεις μαθημάτων

Ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας με το κοινό