Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις & Ύλη Μαθημάτων


Ημέρες και ώρες συνεργασίας διδασκόντων εαρινού εξαμήνου 2016-2017

Επείγουσα Ανακοίνωση


Ο διδάσκων
Δημήτρης Χαραλάμπους 
Ενημέρωση φοιτητών/τριών που ενδιαφέρονται για σπουδές ERASMUS+ στην Πορτογαλία


Η υπεύθυνη της συμφωνίας
Ε. Φίστα 
Γενική ενημέρωση φοιτητών/τριών που ενδιαφέρονται για ERASMUS+


Η υπεύθυνη της συμφωνίας
Ε. Φίστα 
Ανακοίνωση για το μάθημα: "Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Φυσικές Επιστήμες για την Εκπαίδευση του Πολίτη" (Μ-Ω)


Η διδάσκουσα
Φανή Σέρογλου 
Ανακοίνωση


Η διδάσκουσα
Ι. Μπίμπου - Νάκου 
Ανακοίνωση για το μάθημα Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας-Πρακτικές Ασκήσεις (για το εαρινό εξάμηνο)

Οι Διδάσκοντες
Γεώργιος Γρόλλιος
Αναστάσιος Λιάμπας
ΝΕΟ Πρόγραμμα συναντήσεων για το εργαστηριακό μάθημα "ΕΜ Συγγραφή επιστημονικών εργασιών" για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017


Η διδάσκουσα
Ελένη Κουϊμτζή 
Πρόγραμμα εργαστηρίων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ (υποχρεωτικό εργαστήριο α’ έτους) χειμερινό εξάμηνο 2016-2017


Η διδάσκουσα
Ευαγγελία Μπουγατζέλη-Μπέκου