Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις & Ύλη Μαθημάτων


Ημέρες και ώρες συνεργασίας διδασκόντων εαρινού εξαμήνου 2017-2018

Αναπλήρωση Μαθήματος Σχολική ΠαιδαγωγικήΟ Διδάσκων
Δημήτρης Ζάχος
Δήλωση Ομάδων Πρακτικών & Αναπλήρωση Μαθήματος EΠΣΠΟ Διδάσκων
Δημήτρης Ζάχος
Ανακοίνωση προγράμματος εργαστηρίων για το μάθημα: Πληροφοριακός γραμματισμός, Εαρινό εξάμηνο 2018Η Διδάσκουσα
Ευαγγελία Μπουγατζέλη
Ανακοίνωση για το μάθημα Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας-Πρακτικές Ασκήσεις (για το εαρινό εξάμηνο)

Οι Διδάσκοντες
Γεώργιος Γρόλλιος
Αναστάσιος Λιάμπας
Ανακοίνωση μαθήματος: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
Ομάδες για το Εργαστήριο της Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας


Η Διδάσκουσα
Ελένη Κουϊμτζή