Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις & Ύλη Μαθημάτων


Ημέρες και ώρες συνεργασίας διδασκόντων εαρινού εξαμήνου 2016-2017

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου


Ο διδάσκων
Χρ. Τουρτούρας  
Ανακοίνωση για μάθημα Υ14 - Ύλη Εξέτασης Σεπτεμβρίου 2017


Η διδάσκουσα
Ε. Ντρενογιάννη  
Ενημέρωση φοιτητών/τριών που ενδιαφέρονται για σπουδές ERASMUS+ στην Πορτογαλία


Η υπεύθυνη της συμφωνίας
Ε. Φίστα 
Γενική ενημέρωση φοιτητών/τριών που ενδιαφέρονται για ERASMUS+


Η υπεύθυνη της συμφωνίας
Ε. Φίστα