Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

Καθηγητής
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

dphchar@eled.auth.gr

Γραφείο: 709, 7ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ

Τηλ. Γραφείου: 2310 991224