Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

Καθηγητής
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκα στην Κατωκοπιά της κατεχόμενης Κύπρου. Απόφοιτος του Τμήματος Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα Παιδαγωγικής της ίδιας Σχολής. Από τον Iανουάριο έως τον Iούνιο του 1991 ελεύθερες μεταδιδακτορικές σπουδές στο Iνστιτούτο Eκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Μέλος ΔΕΠ στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας/ΑΠΘ, στο Τμήμα Επιστημών της Aγωγής του Πανεπιστημίου Kύπρου και στο Tμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από τον Απρίλιο του 2009  υπηρετώ ως καθηγητής της Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εκπαιδευτική Πολιτική, Έρευνα των Σχολικών Εγχειριδίων, Ιστορία της Εκπαίδευσης.