Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

Καθηγητής
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης