Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης "Δ. Γληνός"

Αρχ. Μουσείου 29, τηλ. 2310-991229

 

     
     
     

Διδακτικό προσωπικό

Το πρόγραμμα του Διδασκαλείου υλοποιείται, εν δυνάμει, από όλα τα μέλη του Παιδαγωγικού Τμήματος. Λόγω των αυξημένων αναγκών του προγράμματος σημαντικό μέρος του υλοποιείται από συνεργαζόμενο διδακτικό προσωπικό, στο οποίο ανατίθεται διδακτικό έργο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Κατά κανόνα τα μέλη του συνεργαζόμενου διδακτικού προσωπικού έχουν προσφέρει διδακτικό έργο επί πολλά έτη στο Διδασκαλείο.

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E - MAIL

URL

Κουμαράς Παναγιώτης

Καθηγητής

2310 991215

koumaras@eled.auth.gr http://aplo.eled.auth.gr/

Ράσης Σπύρος

Καθηγητής

2310 995084

   

Τσέλιος Κων/νος

Καθηγητής

2310 991224

kostas_tse@hotmail.com  

Τσιάκαλος Γεώργιος

Καθηγητής

2310 991231

gtsiakal@eled.auth.gr http://www.eled.auth.gr/tsiakalos/

Ψύλλος Δημήτριος

Καθηγητής

2310 991216

psillos@eled.auth.gr  

Κογκίδου Δήμητρα

Καθηγήτρια

2310 991232

dkogidou@eled.auth.gr http://www.eled.auth.gr/reds/

Αυγολούπης Σταύρος

Αν. Καθηγητής

2310 998004

avgoloup@astro.auth.gr  

Γρόλλιος Γεώργιος

Αν. Καθηγητής

2310 991238

grol@eled.auth.gr http://www.eled.auth.gr/grolios/
Ρεπούση Μαρία Αν. Καθηγήτρια 2310995087 marrep@eled.auth.gr http://users.auth.gr/~marrep/

Τρέσσου-Φατούρου Ευαγγελία

Αν. Καθηγήτρια

2310 991233

lfatouro@eled.auth.gr http://www.eled.auth.gr/reds/
Αποστολίδου Βενετία Αν. Καθηγήτρια 2310995094 neta@eled.auth.gr  

Αϊδίνης Αθανάσιος

Επ. Καθηγητής

2310 995095

aaidinis@eled.auth.gr  

Κωστούλη Τριανταφυλλιά

Επ. Καθηγήτρια

2310 995091

kostouli@eled.auth.gr  

Λαμπρινός Νικόλαος

Επ. Καθηγητής

2310 991230

labrinos@eled.auth.gr http://www.eled.auth.gr/geography/

Μητακίδου Χριστοδούλα

Επ. Καθηγήτρια

2310 991236

smitakid@eled.auth.gr http://www.eled.auth.gr/reds/

Μπίμπου Άννα

Eπ. Kαθηγήτρια

2310 995030

bibou@eled.auth.gr  

Ντρενογιάννη Ελένη

Επ. Καθηγήτρια

2310 991246

edren@eled.auth.gr  

Τζήκας Χρήστος

Επ. Καθηγητής

2310 991222

chtzikas@eled.auth.gr  

Αλεξίου Βασίλειος

Λέκτορας

2310 991205

valex@eled.auth.gr  
Καραγιάννη Παναγιώτα Λέκτορας 2310 991275 pkaragi@eled.auth.gr  
Παπαδημητρίου Φωτεινή Λέκτορας 2310991221 fpapadim@eled.auth.gr  
Παυλίδης Περικλής Λέκτορας 2310 991283 ppavlidi@eled.auth.gr  
Σέρογλου Φανή Λέκτορας 2310 991202 seroglou@eled.auth.gr http://atlas.eled.auth.gr/

Λιάμπας Αναστάσιος

Λέκτορας

2310 991278

   
Τζουριάδου Μαρία Καθηγήτρια Τμ. Επ. Προσχ. Αγ. 2310 995009 tzour@nured.auth.gr  
Μπάρμπας Γεώργιος Επ. Καθηγητής Τμ. Επ. Προσχ. Αγ. 2310 995003 gbarbas@nured.auth.gr  
 
ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΗΛ.

E-MAIL
Χαραλάμπους Δημήτρης Καθηγητής ΠΑΜΑΚ 2310891308 dphchar@uom.gr

Παπασταμάτης Αδαμάντιος

Επ. Καθηγητής

ΠΑΜΑΚ

2310 891324

papastam@uom.gr

Σγαρδέλης Στέφανος

Αν. Καθηγητής

Βιολογικό ΑΠΘ

2310 998304

sgardeli@bio.auth.gr

Αλευριάδου Αναστασία

Επ. Καθηγήτρια

Νηπ. Φλώρινας

2385 055085

alevriadou@uom.gr

Αγαλιώτης Ιωάννης

Λέκτορας

ΠΑΜΑΚ

2310 998304

iagal@uom.gr
Καρτασίδου Λευκοθέα Λέκτορας ΠΑΜΑΚ 2310 891350 lefka@uom.gr
Δεσλή Δέσποινα Λέκτορας Νηπ. Θράκης    
 
ΜΕΛΗ E.Ε.Π.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Μιλτσακάκη Καλλιόπη

Ε.Ε.Π.  Αγγλικών

   

Φίστα Ευαγγελία

Ε.Ε.Π. Γαλλικών

   

Παπαγεωργίου Εύα

Ε.Ε.Π.  Καλλ. Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε  Α.Π.Θ

 
 
ΜΕΛΗ Ε.Τ.Ε.Π

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

   
Κουλούτζος Βασίλειος Ε.Τ.Ε.Π. - Π.Τ.Δ.Ε.    

 

 

 

 

 

     

(( επιστροφή στην αρχική σελίδα ))