Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης "Δ. Γληνός"

Αρχ. Μουσείου 29, τηλ. 2310-991229

 

   
             
             
     

Προαιρετικά μαθήματα

Το βασικό πρόγραμμα σπουδών του Διδασκαλείου συμπληρώνεται με το πρόγραμμα προαιρετικών μαθημάτων που λειτουργεί παράλληλα. Τα προαιρετικά μαθήματα προσφέρονται ύστερα από αξιολόγηση των αιτημάτων των μετεκπαιδευομένων, διδασκόντων και των δυνατοτήτων του Διδασκαλείου σε υποδομή και διδάσκοντες. Έτσι, μέχρι σήμερα έχουν προσφερθεί και προσφέρονται τα εξής προαιρετικά μαθήματα με σημαντική συμμετοχή των μετεκπαιδευομένων:
1. Αγγλική γλώσσα σε τρία επίπεδα, αρχάριοι, μεσαίοι και προχωρημένοι
2. Γαλλική γλώσσα σε τρία επίπεδα, αρχάριοι, μεσαίοι και προχωρημένοι
3. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο έργο του εκπαιδευτικού, σε δύο επίπεδα, μεσαίοι και προχωρημένοι, πέραν των όσων διδάσκονται στο α΄ εξάμηνο σπουδών
4. Εικαστικά και ΑμΕΑ
5. Μουσική και ΑμΕΑ
6. Θέατρο και ΑμΕΑ

 

Τα προαιρετικά μαθήματα

Α' -  Δ' Εξάμηνο

Θέματα Γαλλικής Γλώσσας στην Eκπαίδευση

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Φίστα

Στόχοι-Περιεχόμενα:

Εκμάθηση, βελτίωση και τελειοποίηση της Γαλλικής γλώσσας με σκοπό την κατανόηση κειμένων σχετικών με την Παιδαγωγική Επιστήμη και τη δυνατότητα πρόσβασης των μετεκπαιδευομένων στην ξένη βιβλιογραφία.

Α' ΕΠΙΠΕΔΟ:
- Στοιχεία επικοινωνίας και γραμματικής
- Ασκήσεις προφοράς
- Βίντεο

Β' ΕΠΙΠΕΔΟ:
- Στοιχεία επικοινωνίας,
- Ολοκλήρωση γραμματικών φαινομένων,
- Οπτικοακουστικά μέσα,
- Πολλαπλά μέσα.

Γ' ΕΠΙΠΕΔΟ:
- Μέθοδοι επεξεργασίας (ανάγνωσης και ανάλυσης) παιδαγωγικών κειμένων.

 

Θέματα Aγγλικής Γλώσσας στην Eκπαίδευση

Διδάσκουσα: Κ. Μιλτσακάκη

Στόχοι-Περιεχόμενα:

Α ­ Β ΕΠΙΠΕΔΟ:
Το μάθημα απευθύνεται σε ενήλικες με καθόλου ή ελάχιστες γνώσεις της Αγγλικής Γλώσσας.
- Η χρησιμοποίηση της Αγγλικής γλώσσας σωστά και με ευχέρεια.
- Η διδασκαλία και η εξήγηση της Γραμματικής του λεξιλογίου της γραφής της ομιλίας και της προφοράς της Αγγλικής Γλώσσας αναλυτικά και συστηματικά.

Γ' ΕΠΙΠΕΔΟ:
Το μάθημα απευθύνεται σε μετεκπαιδεόμενους/νες που ήδη γνωρίζουν τα βασικά της Αγγλικής Γλώσσας και μπορούν να κατανοήσουν γενικώς ένα κείμενο.
- Παροχή δυνατοτήτων για εξάσκηση της γλώσσας σε υψηλό επίπεδο, εισαγωγή σε εκτεταμένη ανάγνωση και ακουστική και ευκαιρίες για συζήτηση.
- Η ύλη προέρχεται από βιβλία πανεπιστημιακού επιπέδου που έχουν σαν θέμα τους την εκπαίδευση. Η μέθοδος που ακολουθείτε ενθαρρύνει τους/τις μετεκπαιδεόμενους/νες να καθιερώσουν και να ενισχύσουν τις ικανότητες μελέτης της Γλώσσας (γρήγορη ανάγνωση και κατανόηση κειμένων).

 

Εφαρμογές Hλεκτρονικών Yπολογιστών στο Έργο του Eκπαιδευτικού Ι

Διδακτικές ώρες: 3ωρο εξαμηνιαίο μάθημα

Εργαστηριακή υποστήριξη: Πριμεράκης Γιώργος, Καλαμπόκης Αλκιβιάδης
Περιεχόμενα-Στόχοι:
Εφαρμογές και προχωρημένα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτοματισμού γραφείου Word και Excel.

 

(( επιστροφή στην αρχική σελίδα ))