Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης "Δ. Γληνός"

Αρχ. Μουσείου 29, τηλ. 2310-991229

 

   
             
             
     

 

Το Διδασκαλείο επιδιώκει να διευρύνει το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών με τη διοργάνωση ή την υποστήριξη επιστημονικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, σεμιναρίων, θεατρικών παραστάσεων, καλλιτεχνικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών εκδρομών. Η συμβολή αυτών των δραστηριοτήτων στην πληρέστερη εκπαίδευση των μετεκπαιδευόμενων, στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας είναι σημαντική.

 

Συνέδρια

 
     
18 και 19 Μαρτίου 2007   "Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων. Οι μειονότητες μιλούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους"
     
15 και 16 Μαΐου 2006   "Νεοφιλελευθερισμός στην Εκπαίδευση - Αναλυτικά προγράμματα"
     
2 και 3 Απριλίου 2006   "Φύλλο και εκπαίδευση. Φυσικές Επιστήμες και νέες τεχνολογίες"
     
7 και 8 Απριλίου 2005   "Ζητήματα Ιστορίας και Ιστοριογραφίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης"
     
19 και 20 Μαρτίου 2005   4ο Διήμερο διαλόγου για τη διδασκαλία των Μαθηματικών - "Κοινωνική και Πολιτισμική διάσταση της Μαθηματικής Εκπαίδευσης" (με διεθνή συμμετοχή)
     
20 και 21 Μαΐου 2004   2η διημερίδα για την Κριτική Ψυχολογία
     
12 και 13 Μαρτίου 2004   3ο Διήμερο διαλόγου για τη διδασκαλία των Μαθηματικών - "Εικόνα, σχήμα και λόγος στη διδασκαλία των Μαθηματικών"
     
15 και 16 Μαρτίου 2003   2ο Διήμερο για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών - "Το επιχείρημα και η απόδειξη στα σχολικά Μαθηματικά"
     
8 και 9 Μαρτίου 2002   "Η Ιστορία των Μαθηματικών ως μέσο διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο"
     
29 έως 31 Μαΐου 1998   1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας (συνδιοργάνωση ΠΤΔΕ)
     
15 έως 17 Νοεμβρίου 1997   1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών (συνδιοργάνωση ΠΤΔΕ)

(( επιστροφή στην αρχική σελίδα ))