Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης "Δ. Γληνός"

Αρχ. Μουσείου 29, τηλ. 2310-991229

   
             
             
     

 

Οι χώροι του Διδασκαλείου

Οι μετεκπαιδευόμενοι/ες παρακολουθούν τα μαθήματά τους κατά κανόνα στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 29. Από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 δυο νέες πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες του προγράμματος Μετεκπαίδευσης.

Η είσοδος της παλιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας - και τώρα του Διδασκαλείου.

Το κτίριο της Παλιάς Ακαδημίας, στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου.

Το καινούριο κτίριο, δίπλα στην Παλιά Ακαδημία.

Η αίθουσα διδασκαλίας Γενικής Αγωγής.

Η αίθουσα διδασκαλίας Γενικής Αγωγής.

Η αίθουσα διδασκαλίας Γενικής Αγωγής.

Η αίθουσα διδασκαλίας Γενικής Αγωγής.

Η αίθουσα διδασκαλίας Γενικής Αγωγής.

Η αίθουσα διδασκαλίας Ειδικής Αγωγής.

Η αίθουσα διδασκαλίας Ειδικής Αγωγής.

Η αίθουσα διδασκαλίας Ειδικής Αγωγής.

Η αίθουσα διδασκαλίας Ειδικής Αγωγής.

Νησίδα Υπολογιστών.

Νησίδα Υπολογιστών.

Νησίδα Υπολογιστών.

Νησίδα Υπολογιστών.

Νησίδα Υπολογιστών.

 

(( επιστροφή στην αρχική σελίδα ))