Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης για

τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΕΔΙΦΕ)

1η ανακοίνωση

επιστημονική επιτροπή οργανωτική επιτροπή θεματικές ενότητες ημερομηνίες μορφή κειμένου διαμονή έξοδα συμμετοχής επικοινωνία χάρτης

2η ανακοίνωση

δήλωση συμμετοχής

υποβολή εργασιών

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι

 • Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικών Επιστημών
 • Βιβλία  Φυσικών Επιστημών
 • Διαθεματικές / διεπιστημονικές  προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες.
 • Πολυπολιτισμική εκπαίδευση και Φυσικές Επιστήμες.
 • Φύλο και εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες.
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες και εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες.
 • ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών.
 • Εκπαίδευση και διαδίκτυο
 • Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών
 • Αξιολόγηση στις Φυσικές Επιστήμες
 • Ιστορία, φιλοσοφία και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
 • Άτυπες μορφές μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες.
 • Φυσικές Επιστήμες και δια βίου εκπαίδευση.
 

    

 

 

 

           

 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης -ΑΠΘ   Σχεδίαση - υλοποίηση:  Βασίλης Κουλούντζος (2007)