Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Επώνυμο- Όνομα

Βαθμίδα

Γραφείο - Τηλέφωνο

e-mail

Ημέρες & Ώρες συνεργασίας

Ζάχος Δημήτρης   Λέκτορας 7ος όροφος- 2310995050
 
dimzachos@eled.auth.gr Τρίτη
16:30-18:00
Πέμπτη
16:25-17:55
Σέρογλου    Φανή Επίκουρη Καθηγήτρια 9ος όροφος- 2310991202
 
seroglou@eled.auth.gr Τρίτη, Τετάρτη
και Πέμπτη
11:00-13:00
Tζήκας   Χρήστος Αναπληρ.
Καθηγητής
5ος όροφος- 2310.991222
 
chtzikas@eled.auth.gr Τετάρτη
15:00-18:00
Τουρτούρας Χρήστος Λέκτορας 5ος όροφος- 2310991240
 
htourt@eled.auth.gr Τετάρτη
15:00-18:00
Φίστα   Ευαγγελία Λέκτορας 9ος όροφος- 2310995099
 
evafista@eled.auth.gr Τρίτη
13:00-14:00
Καραγιάννη Παναγιώτα Επίκουρη Καθηγήτρια 7ος όροφος- 2310991275 pkaragi@eled.auth.gr Τετάρτη & Παρασκευή
15:00-17:00