Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.)
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Νέος Οδηγός Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Οδηγός Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2015
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
Ύλη και βιβλιογραφία κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ.
Ύλη και βιβλιογραφία για εξετάσεις στην Παιδαγωγική του Π.Μ.Σ.
Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015