Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.)
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Νέος Οδηγός Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Οδηγός Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2015
Οδηγός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκού έτους 2017-18
Διοργάνωση 2ου Ανοικτού Σεμιναρίου-Colloquium Π.Μ.Σ. ακαδ. έτους 2017-18
Αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. ακαδ. έτους 2017-18
Αντικείμενα και Ενδεικτική Βιβλιογραφία για τις εξετάσεις στην “Παιδαγωγική”,
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Αντικείμενα και Ενδεικτική Βιβλιογραφία για τις εξετάσεις στις “Κατευθύνσεις”,
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Εαρινού Εξαμήνου 2016-17
1ο Ανοιχτό Σεμινάριο-Colloquium 2016-1017
Έντυπο έκθεσης προόδου διδακτορικής διατριβής