Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.)
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Νέος Οδηγός Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Οδηγός Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2015
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017
Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων στην κατεύθυνση: Διδακτική της γλώσσας και της λογοτεχνίας
Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων στην κατεύθυνση: Θετικές επιστήμες και διδακτικές τους
Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων στην κατεύθυνση: Κοινωνία, εκπαίδευση και παιδαγωγική
Αποτελέσματα εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017
Έντυπο έκθεσης προόδου διδακτορικής διατριβής