Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.)
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
Καθορισμός Ημερομηνιών Εξετάσεων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
Ύλη και βιβλιογραφία κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ.
Ύλη και βιβλιογραφία για εξετάσεις στην Παιδαγωγική του Π.Μ.Σ.