Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.)
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Νέος Οδηγός Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Οδηγός Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2015
Έντυπο έκθεσης προόδου διδακτορικής διατριβής
Χρονολόγιο Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκού έτους 2015-16
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016