Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.)
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Νέος Οδηγός Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Οδηγός Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2015
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Θεματικές ενότητες και ενδεικτική βιβλιογραφία για τις εξετάσεις στην Παιδαγωγική,
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Θεματικές ενότητες και ενδεικτική βιβλιογραφία για τις εξετάσεις των Κατευθύνσεων,
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Αποτελέσματα εξετάσεων στην Αγγλική Γλώσσα
Αποτελέσματα εξετάσεων στην Παιδαγωγική
Έντυπο έκθεσης προόδου διδακτορικής διατριβής