Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Για  παιδιά Σχολικής Ηλικίας (5-12 χρόνων) των εργαζόμενων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση στο Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει για 19η χρονιά.
Τα μαθήματα θα γίνονται με ευθύνη Πανεπιστημιακών Καθηγητών Ζωγραφικής, στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Α.Π.Θ. κάθε Σάββατο στην ΜΠΛΕ αίθουσα 1 (πριν από τον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής), με ημερομηνία έναρξης 11-10-2008 και στις ώρες 10-12 π.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν τη μέρα έναρξης τών μαθημάτων ή τηλεφωνικά στα 2310 273772 & 2310 914344.

Διαδικασίες καθαρά τεχνικής φύσης (υλικά-υποχρεώσεις κ.λ.π.) θα σας γνωστοποιηθούν με φυλλάδιο την  ημέρα που θα υποβάλλεται τη δήλωση συμμετοχής. Η φοίτηση είναι δωρεάν (πλην υλικών). Θα δοθούν βεβαιώσεις σπουδών.