Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΟΛΛΙΟΣ

Καθηγητής
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύσεις και εισηγήσεις ή ανακοινώσεις

 

Συγγραφή μονογραφιών και βιβλίων

1) Γρόλλιος,  Γ.  (1999)  Ιδεολογία,  Παιδαγωγική  και  Εκπαιδευτική  Πολιτική.  Λόγος  και  Πράξη  των  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  για την  Εκπαίδευση.  Αθήνα,  Gutenberg  (198  σελίδες).

2) Γρόλλιος,  Γ. – Τζήκας, Χ.  (2002)  Ηγεμονία,  Παιδαγωγική  και  Εκπαιδευτική  Πολιτική.  Το  Επιστημονικόν  Βήμα  του  Διδασκάλου  (1953-1967).  Αθήνα,  Μεταίχμιο  (271  σελίδες).

3) Γρόλλιος,  Γ. – Καρανταϊδου,  Ρ. – Κορομπόκης,  Δ. – Κοτίνης,  Χ. – Λιάμπας, Τ.  (2003)  Γραμματισμός  και  Συνειδητοποίηση.  Μια  Παιδαγωγική  Προσέγγιση  με  βάση  τη  Θεωρία  του  Paulo  Freire.  Αθήνα,  Μεταίχμιο  (241  σελίδες).

4) Γρόλλιος,  Γ.  (2005)  O  Paulo  Freire  και  το  αναλυτικό  πρόγραμμα.  Θεσσαλονίκη Βάνιας  (307  σελίδες).

4α)  Grollios,  G.  (2009)  Paulo  Freire  and  the  Curriculum.  Boulder – Colorado,  Paradigm  Publishers  (171  σελίδες).

Αναθεωρημένη  έκδοση  του  Δ4,  με  πρόλογο  των  H. Giroux,  P. Gounari  και  D. Macedo.

5)  Γρόλλιος,  Γ.  (2011)  Προοδευτική  Εκπαίδευση  και  Αναλυτικό  Πρόγραμμα.  Θεσσαλονίκη,  Επίκεντρο  (284  σελίδες).

 

Συγγραφή εισαγωγής και επιμέλεια μετάφρασης βιβλίων

6)  Apple M.  (2008)  Επίσημη  Γνώση.  Θεσσαλονίκη,  Επίκεντρο  (396  σελίδες).

7)  Γούναρη,  Π. – Γρόλλιος,  Γ.  (2010)  Κριτική  Παιδαγωγική.  Μια  Συλλογή  Κειμένων.  Αθήνα,  Gutenberg  (771  σελίδες).

 

Επιμέλεια μετάφρασης βιβλίου

8)  Ball S. & Youdell D.  (2011)  Η  Κρυφή  Ιδιωτικοποίηση  της  Δημόσιας  Εκπαίδευσης.  Αθήνα,  Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών - Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (140  σελίδες). 

 

Εργασίες  σε  περιοδικά  και  συλλογικούς  τόμους

1) Γρόλλιος,  Γ.  (1995)  Πολιτική,  μόρφωση  και  εκπαιδευτικοί  μετασχηματισμοί: Η  συμβολή  του  Λένιν,  1917-1923. Διδακτορική  Διατριβή,  Θεσσαλονίκη,  Παιδαγωγικό  Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης - Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (484  σελίδες).

2) Γρόλλιος,  Γ.  (1995)  Περιγραφική  αξιολόγηση  και  νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση.  Αντιτετράδια  της Εκπαίδευσης,  τχ.  34-35,  σ.σ.  50-56.

3) Γρόλλιος,  Γ.  (1995)  Οκτωβριανή  Επανάσταση  και  Ενιαίο  Σχολείο  Εργασίας.  Αντιτετράδια  της Εκπαίδευσης,  τχ.  36,  σ.σ.  16-27.

4) Γρόλλιος,  Γ. - Λιάμπας,  Γ. - Λιάμπας,  Τ.  (1996)  Παιδαγωγικά  Τμήματα  και  πρακτικές  ασκήσεις. Επιβίωση  της  αντίληψης  των  Παιδαγωγικών  Ακαδημιών.  Εκπαιδευτική  Κοινότητα,  τχ.  36,  σ.σ.  19-23.

5) Γρόλλιος,  Γ.  (1996)  Κράτος,  κόμμα,  συνδικάτο   και  Ενιαίο  Σχολείο  Εργασίας.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  37,  σ.σ.  38-45.

6) Γρόλλιος  Γ.  (1996)  Μόρφωση  και  νεοφιλελεύθερη  αναδιάρθρωση.  Αντιτετράδια    της  Εκπαίδευσης,  τχ.  38,  σ.σ.  21-33.

6α)  Γρόλλιος  Γ.  (1998)  «Μόρφωση  και  νεοφιλελεύθερη  αναδιάρθρωση» στο  Κάτσικας,  Χ. – Καββαδίας,  Γ.  Κρίση  του  Σχολείου  και  Εκπαιδευτική  Πολιτική.  Αθήνα,  Gutenberg,  σ.σ.  30-53  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας,  με  μικρές  αλλαγές].

7) Γρόλλιος,  Γ.  (1996)  Η  συζήτηση  για  την  εκπαίδευση   στην  Ε.Σ.Σ.Δ.  το  1920.  Μόρφωση  και  εργασία.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  39-40  και  τχ.  41,  σ.σ.  36-40  και  σ.σ.  41-47. 

8) Γρόλλιος,  Γ. – Κάσκαρης, Γ.  (1997)  Εκπαιδευτική  πολιτική,  ‘μεταμοντέρνο’  και  ‘κριτική   παιδαγωγική’.  Τα αδιέξοδα  μιας  σχέσης  και  τα  ‘όπλα  της  κριτικής’.  Ουτοπία,  τχ.  25,  σ.σ.  101-118.

9) Γρόλλιος,  Γ. – Κάσκαρης,  Γ.  (1997)  Τα  ‘νέα’  ιδεολογικά  χαρακτηριστικά  της  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  και  οι κατευθύνσεις  της  κριτικής.  Εκπαιδευτική Κοινότητα, τχ.  44,  σ.σ.  44-49.

10) Γρόλλιος,  Γ. - Παπαναστασίου,  Τ. – Τάκη,  Β.  (1997)  Σχολική  Ιστορία  και  Ιδεολογία.  Η  αναθεώρηση  των  εγχειριδίων της  Δ΄ τάξης  στο  δημοτικό  σχολείο.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  46  και  τχ.  47,  σ.σ.  34-46  και  σ.σ.  82-89.

11) Γρόλλιος,  Γ. – Κάσκαρης,  Γ.  (1998)  Comenius.  Ιδεολογία  και Πολιτική  των  Προγραμμάτων  της  Ευρωπαϊκής   Ένωσης  για  τη  Σχολική  Εκπαίδευση.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  48  και  τχ.  49,  σ.σ.  96-109  και  σ.σ.  40-50.

12) Γρόλλιος,  Γ. - Κοτίνης,  Χ. – Σμήλιος,  Η. – Χατζηνικολάου,  Α.  (1998)  Πρακτικές  ασκήσεις  και  μέθοδος  Project:  θεωρητικά  προβλήματα  και προοπτικές.  Εκπαιδευτική  Κοινότητα,  τχ.  46,  σ.σ.  33-39.

13) Grollios G. – Κaskaris J (1999)  “Progressive  education  and  the  welfare  state”  στο  Milios,  J. – Katseli,  L. – Pelagidis,  T.  (eds)  Rethinking  Democracy  and  the  Welfare  State.  Athens, Ellinika Grammata,  p.p.  392-407.

14) Γρόλλιος,  Γ.  (1998)  Επιστήμη  της  ιστορίας,  σχολικά  εγχειρίδια  και  διαδικασίες  παραγωγής  της  σχολικής  ιστορίας.  Μακεδνόν  Παιδαγωγικόν  Δελτίον,  τχ.  5,  σ.σ.  17-28.

15) Γρόλλιος,  Γ.  (1999)  «Κοινωνία  των  πολιτών,  εκπαίδευση  και  παιδαγωγική  στην  πορεία  της  ευρωπαϊκής  ενοποίησης»  στο  Κατσορίδας,  Δ. – Ταρπάγκος,  Α.  (επιμ.)  Οικονομική  Νομισματική  Ένωση.  Μια  εναλλακτική  προσέγγιση.  Αθήνα,  Εναλλακτικές  Εκδόσεις,  σ.σ.  187-203.

16) Γρόλλιος,  Γ.  (1999)  Το  νέο  Πρόγραμμα  Σπουδών  για  τη  διδασκαλία  της  γλώσσας  στο  Δημοτικό  Σχολείο.  Εκπαιδευτική  Κοινότητα,  τχ. 51,  σ.σ.  38-45.

16α) Γρόλλιος,  Γ.  (2000)  «Το  νέο  Πρόγραμμα  Σπουδών  για  τη  διδασκαλία  της  γλώσσας  στο  Δημοτικό  Σχολείο»  στα  Πρακτικά  του  Συνεδρίου  με  θέμα  Αναλυτικά  Προγράμματα  στην  προοπτική  του  2000.  Θεσσαλονίκη,  Ενιαίος  Σύλλογος  Μετεκπαιδευομένων  του  Α.Π.Θ.,  σ.σ.  7-20  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας].

17) Γρόλλιος,  Γ. – Κάσκαρης,  Γ.  (2000)  Κοινωνιολογική  θεωρία  και  παιδαγωγική.  Η  συμβολή  του  Madan  SarupΟυτοπία,  τχ.  41,  σ.σ.  103-119.

17α) Γρόλλιος,  Γ. – Κάσκαρης,  Γ.  (2006)  «Κοινωνιολογική  θεωρία  και  παιδαγωγική.  Η  συμβολή  του  Madan  Sarup»  στο  Sarup MΜαρξισμός  και  Εκπαίδευση.  Θεσσαλονίκη,  Επίκεντρο,  σ.σ.  11-43  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας].

18) Γρόλλιος,  Γ. – Σιαλιάκη,  Ε.  (2000)  «Προβλήματα  και  αντιφάσεις  της  λειτουργίας  των  ευρωπαϊκών  σχολικών  συμπράξεων:  Η  περίπτωση  της  συμμετοχής  του  1ου  Πειραματικού  Γυμνασίου  Θεσσαλονίκης»  στο  Μπαγάκης,  Γ.  (επιμ.)  Προαιρετικά  Εκπαιδευτικά  Προγράμματα  στη  Σχολική  Εκπαίδευση.  Αθήνα,  Μεταίχμιο,  σ.σ.  112-115.

19) Γρόλλιος, Γ.  (2000) Όψεις  της  σύγχρονης  ευρωπαϊκής  εκπαιδευτικής  πολιτικής  και  παιδαγωγικής.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  56,  σ.σ.  47-55.

20) Γρόλλιος,  Γ.  (2001)  «Σχολική  αποτελεσματικότητα  και  αξιολόγηση»»  στα  Πρακτικά  της  Ημερίδας  Η  αξιολόγηση  στην  εκπαίδευση  σήμερα.  Θεσσαλονίκη,  Διδασκαλείο  «Δημ.  Γληνός» - Σύλλογος  Μετεκπαιδευόμενων  Π.Τ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ.,  σ.σ.  15-31.

20α)  Γρόλλιος,  Γ.  (2001) Σχολική  αποτελεσματικότητα  και  αξιολόγηση.  Ρωγμές  εν  Τάξει,  τχ.  11,  σ.σ.  20-27  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας].

20β)  Γρόλλιος,  Γ.  (2002)  «Σχολική  αποτελεσματικότητα  και  αξιολόγηση»  στο Κάτσικας,  Χ. – Καββαδίας,  Γ.  (επιμ) Η  Αξιολόγηση  στην Εκπαίδευση.  Ποιος,  ποιον  και  γιατί.  Αθήνα,  Σαββάλας,  σ.σ.  265-277  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας].

21) Γρόλλιος, Γ. – Τζήκας,  Χ.  (2001)  «Θέσεις  και  αντιθέσεις  για  την  αξιολόγηση  στο  Επιστημονικό  Βήμα  του  Δασκάλου»  στο  Μπαγάκης,  Γ.  (επιμ.)  Αξιολόγηση  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  και  σχολείου.  Αθήνα,  Μεταίχμιο,  σ.σ.  137-144.

22) Γρόλλιος,  Γ.  (2001)  Παγκοσμιοποίηση  και  εκπαίδευση.  Σύγχρονη  Εκπαίδευση,  τχ.  119,  σ.σ.  73-79.

23) Γρόλλιος, Γ. – Τζήκας,  Χ.  (2001)  Η  συμβολή  του  Κ. Καλαντζή  στη  μελέτη  της  Ιστορίας  της  Ελληνικής  Εκπαίδευσης  και  Παιδαγωγικής.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  57,  σ.σ.  48-60.

23α)  Γρόλλιος, Γ. – Τζήκας,  Χ.  (2002)  «Η  συμβολή  του  Κ. Καλαντζή  στη  μελέτη  της  Ιστορίας  της  Ελληνικής  Εκπαίδευσης  και  Παιδαγωγικής»  στο  Καλαντζής,  Κ.  Η Παιδεία  εν  Ελλάδι,  Αθήνα,  Ελληνικά  Γράμματα,  σ.σ.  7-37  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας].

24) Γρόλλιος,  Γ. – Λιάμπας,  Τ.  (2001)  Ευέλικτη  ζώνη  και  μέθοδος  projectΕκπαιδευτική  Κοινότητα,  τχ.  60,  σ.σ.  10-15.

25) Γρόλλιος,  Γ.  (2002)  «Κοινωνία  της  γνώσης  και  της  πληροφορίας,  μεταμοντέρνο  και  εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση»  στα  Πρακτικά  του  8ου  Συνεδρίου  Ιδεολογικά  Ρεύματα  και  Τάσεις  της  Διανόησης  στη  σημερινή  Ελλάδα.  Αθήνα,  Ίδρυμα  Σάκη  Καράγιωργα,  σ.σ.  323-335.

26) Γρόλλιος,  Γ.  – Τζήκας,  Χ.  (2002)  «Η  ερευνητική  συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  στα  επιστημονικά  περιοδικά  των  ομοσπονδιών  τους»  στο  Μπαγάκης,  Γ.  (επιμ.)  Ο  εκπαιδευτικός  ως  ερευνητής.  Αθήνα,  Μεταίχμιο,  σ.σ.  186-194.

27) Γρόλλιος,  Γ. – Λιάμπας,  Τ. – Τζήκας,  Χ.  (2002)  «Ορισμένα  ζητήματα  σχετικά  με  την  ιστορία  της  αξιολόγησης  του  εκπαιδευτικού»  στο  Κάτσικας,  Χ. – Καββαδίας,  Γ.  (επιμ.)  Η  Αξιολόγηση  στην Εκπαίδευση.  Ποιος,  ποιον  και  γιατί.  Αθήνα,  Σαββάλας,  σ.σ.  113-135.

28) Γρόλλιος,  Γ. – Κάσκαρης,  Γ.  (2002)  «Παιδαγωγική  σχέση,  εξουσία  και  αντίσταση:  μια  κριτική  προσέγγιση»  στο  Ναυρίδης,  Κ.  (επιμ.)  Εξουσία,  Βία,  Πόνος (Δεύτερος Τόμος).  Αθήνα,   Καστανιώτης,  σ.σ.  82-96.

29) Γρόλλιος,  Γ.  (2003)  Όψεις  της  κριτικής  παιδαγωγικής  στην  Ελλάδα.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  63-64  και  τχ.  65,  σ.σ.  66-81  και  σ.σ.  85-88.

30) Γρόλλιος, Γ. – Τζήκας, Χ.  (2003)  «Οι  απόψεις  της  Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας  για  τη  μόρφωση  των  δασκάλων  1947-1957»  στα  Πρακτικά  (ηλεκτρονική μορφή)  του  2ου  Διεθνούς  Συνεδρίου  Η  Παιδεία  στην  Αυγή  του  21ου  Αιώνα.  Ιστορικο-Συγκριτικές  Προσεγγίσεις.  Πάτρα,  Πανεπιστήμιο  Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης,   22  σελίδες.

30α)  Γρόλλιος, Γ. – Τζήκας, Χ.  (2004)  «Οι  απόψεις  της  Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας  για  τη  μόρφωση  των  δασκάλων  1947-1957»  στο  Μπουζάκης,  Σ.  (επιμ)  Ιστορικές  Προσεγγίσεις  της  Εκπαίδευσης.  Αθήνα,  Gutenberg,  σ.σ.  61-76  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας  στα  (επιλεκτικά)  τυπωμένα  Πρακτικά  του  ίδιου  Συνεδρίου]. 

31) Grollios,  G. – Kaskaris,  I.  (2003)  From  socialist-democratic  to  Third  Way  politics  and  rhetoric  in  Greek  education  (1997-2002).  Journal  for  Critical  Education  Policy  Studies,  Vol.  1,  No  1,  http://www.jceps.com/?pageID=article&articleID=4>  11  σελίδες.

31α)  Γρόλλιος,  Γ. -  Κάσκαρης,  Γ. (2005)  Η  συμβολή  του  ΠΑΣΟΚ  στην  προώθηση  και  υλοποίηση  της  νεοφιλελεύθερης  νεοσυντηρητικής  αναδιάρθρωσης  στην  εκπαίδευση.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  73-74,  σ.σ.  33-38  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας  με  αλλαγές].

32) Angelis,  L. - Grollios,  G.  (2003)  From  the  White  Paper  to  the  Concrete  Future  Objectives  of  Education  and  Training  Systems  in  Europe.  European  Education,  Vol.  35,  No 2,  p.p.  75-93.

33) Γρόλλιος,  Γ.  (2003)  Θεμελίωση,  στοχοθεσία  και  διαθεματικότητα  στο  νέο  Πλαίσιο  Προγράμματος  Σπουδών  για  την  υποχρεωτική  εκπαίδευση.  Εκπαιδευτική  Κοινότητα,  τχ.  67,  σ.σ.  30-37.

33α)  Γρόλλιος,  Γ.  (2004)  «Θεμελίωση,  στοχοθεσία  και  διαθεματικότητα  στο  νέο  Πλαίσιο  Προγράμματος  Σπουδών  για  την  υποχρεωτική  εκπαίδευση»  στα  Πρακτικά  της  Ημερίδας  Διαθεματικότητα  στην  Εκπαίδευση.  Θεσσαλονίκη,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης,  Διδασκαλείο  «Δημήτρης  Γληνός»  και  Σύλλογοι  Μετεκπαίδευομένων  &  Μεταπτυχιακών  στο  Π.Τ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ.,  σ.σ.  7-23  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας]. 

34) Γρόλλιος, Γ.  (2004)  «Στοιχεία  της  συμβολής  του  Paulo  Freire  στο  σχεδιασμό  του  σχολικού  προγράμματος»  στο  Μπαγάκης,  Γ.  (επιμ.)  Ο  εκπαιδευτικός  και  το  αναλυτικό  πρόγραμμα.  Αθήνα,  Μεταίχμιο,  σ.σ.  198-204.

35)  Γρόλλιος,  Γ. – Τζήκας,  Χ.  (2004)  «Τα  καινοτόμα  στοιχεία  του  προγράμματος  του  1956» στο  Μπαγάκης,  Γ.  (επιμ.)  Ο  εκπαιδευτικός  και  το  αναλυτικό  πρόγραμμα.  Αθήνα,  Μεταίχμιο,  σ.σ.  148-154.

36)  Γρόλλιος,  Γ.  (2004)  «Εκδοχές  του  Λόγου  περί  Παγκοσμιοποίησης  και  Σύγχρονες Αλλαγές  στην  Ελληνική  (Πρωτοβάθμια)  Εκπαίδευση»  στο  Νικολακάκη,  Μ.  (επιμ) Παγκοσμιοποίηση,  Τεχνολογία  και  Παιδεία  στη  Νέα  Κοσμόπολη.  Αθήνα,  Ατραπός,  σ.σ. 175-190.

37)  Γρόλλιος,  Γ.  (2005)  «Πλευρές  της  Ιστορίας  της  Μεθόδου  project»  στο  Γεωργόπουλος, Α.  (επιμ)  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση.  Ο  νέος  πολιτισμός  που  αναδύεται.  Αθήνα,  Gutenberg,  σ.σ.  105-131.

38)  Γρόλλιος,  Γ. (2005)  «Η  γνώση  παιδαγωγικού  περιεχομένου  και η  σχέση  εκπαιδευτικού - μαθητή»  στο  Τριλιανός,  Α. – Καράμηνας,  Ι.  (επιμ)  Μάθηση  και  Διδασκαλία  στην  Κοινωνία  της  Γνώσης.  Πρακτικά  Ε  Πανελλήνιου  Συνεδρίου  με  διεθνή  συμμετοχή  του  Π.Τ.Δ.Ε.  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  τόμος  Α,  σ.σ.  172-179.

39)  Γρόλλιος,  Γ.  (2007)  «Σκοποί  και  Προγράμματα  Σπουδών  των  Διδασκαλείων  Δημοτικής  Εκπαίδευσης»  στα  Πρακτικά  (ηλεκτρονική  μορφή,  επιμ.  Καψάλης,  Γ. – Κατσίκης,  Α.)  του  Συνεδρίου  Η  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση  και  οι  Προκλήσεις  της  Εποχής  μας.  Ιωάννινα,  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων – Σχολή  Επιστημών  Αγωγής,  σ.σ. 422-429.

40)  Αϊδίνης,  Α. - Γρόλλιος,  Γ.  (2007)  Κριτικές  παρατηρήσεις  στο  νέο  βιβλίο  του  γλωσσικού  μαθήματος  της  Α  τάξης  του  Δημοτικού  Σχολείου.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.84,  σ.σ.  35-42.

41)  Αϊδίνης,  Α. - Γρόλλιος,  Γ.  (2007)  Κριτικές  παρατηρήσεις  στο  εγχειρίδιο  του  γλωσσικού  μαθήματος  της  τρίτης  τάξης  του  Δημοτικού  Σχολείου.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.84,  σ.σ.  43-53.

42)  Γρόλλιος,  Γ.  (2008)  Η  διαμάχη  για  την  πολυτεχνική  εκπαίδευση  στα  πρώτα  χρόνια  της  Σοβιετικής  εξουσίας.  Ουτοπίατχ.78,  σ.σ. 135-156.

43)  Grollios,  G.  (2008)  “The  Neoliberal – Neoconservative  Reform  in  Greek  Education”  in  Hill,  D.  (ed)  The  Rich  World  and  the  Impoverishment  of  Education.  Diminishing  Democracy,  Equity  and  Worker’s  Rights.  New  YorkRoutledgep.p 156-173.

44)  Γρόλλιος,  Γ.  (2009)  «Κοινωνική  δικαιοσύνη  και  δημόσια  παιδαγωγική»  στα  Πρακτικά  (ηλεκτρονική μορφή)  του  5ου  Επιστημονικού  Συνεδρίου  Εκπαίδευση  και  Κοινωνική  Δικαιοσύνη.  Πάτρα,  Πανεπιστήμιο  Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης,  http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el_gr,  14  σελίδες.

45)  Γρόλλιος,  Γ.  (2009)  «Κοινωνική  Ανασυγκρότηση  και  Αναλυτικό  Πρόγραμμα».  Έχει  εγκριθεί  για  να  δημοσιευτεί  στα  Πρακτικά  του  ΙΓ  Διεθνούς  Συνεδρίου  της  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Ελλάδος  Αναλυτικά  Προγράμματα  και  Σχολικά  Εγχειρίδια:  Ελληνική  πραγματικότητα  και  διεθνής  εμπειρία.

46)  Gounari,  P. – Grollios,  G.  (2010)  “New  Information  and  Communication  Technologies  (ICTs)  as  Spaces  for  Critical  Literacy”  in  Proceedings  of  International Technology Education and Development (INTED)  2010  Conference,  Valencia,  Spain,  p.p. 3097-3104.

47)  Grollios,  G. – Gounari,  P.  (2010)  “Theoretical  Approaches  of  the  Project  Method  in  Greece”  in  Proceedings  of  International Technology Education and Development (INTED)  2010  Conference,  Valencia,  Spain,  p.p. 3105-3113.

48)  Gounari,  P. – Grollios,  G.  (2011)  «Distance  Learning  in  Teacher  EducationA  Critical  Review»  in  Tseles,  D. – Malafantis,  K. – Pamouktsoglou,  A.  (eds)  Education,  Science  and  Society.  Athens,  Sinchroni  Ekdotiki. 

49)  ΓρόλλιοςΓ. – ΓούναρηΠ.  (2010)  «Η  πρόταση  του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου  για  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  Σπουδών  του  Λυκείου»  στο  Μαλαφάντης, Κ. – Ανδρεαδάκης,  Ν. – Καραγιώργος,  Δ. – Μανωλίτσης,  Γ. – Οικονομίδης,  Β.  (επιμ)  στο  Ελληνική  Παιδαγωγική  και  Εκπαιδευτική  Έρευνα.  Πρακτικά  του  7ου  Πανελλήνιου  Συνεδρίου  της  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Ελλάδος  και  της  Σχολής  Επιστημών  Αγωγής  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης.  Αθήνα,  Διάδραση.

50)  Γρόλλιος,  Γ.  (2010)  Από  το  Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγράμματος  Σπουδών  στα  Προγράμματα  Σπουδών  του  Νέου  Σχολείου.  Εκπαιδευτική  Κοινότητατχ.95,  σ.σ. 20-27.

51)  Grollios,  G.  (2011)  «An  Alternative  Perspective  on  Curriculum  Planning»  in  Stergioulas,  L. & Drenoyianni, H.  (eds)  Pursuing  Digital  Literacy  in  Compulsory  Education.  New  York,  Peter  Lang,  p.p. 179-194.

52)  Γρόλλιος,  Γ.  (2012)  «Η  Κρίση  και  ο  Ρόλος  της  Παιδαγωγικής»  στα  πρακτικά  του  Διεθνούς  Συνεδρίου  του  Π. Τ. Δ. Ε.  του  Α.Π.Θ.,  του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  του Π.Τ.Δ.Ε.  του  Α.Π.Θ.  και  του  Διδασκαλείου  «Δημήτρης  Γληνός»  του Π.Τ.Δ.Ε.  του  Α.Π.Θ.  Παιδαγωγική,  Πολιτισμός,  Πολιτικές:  Ο  Διάλογος  της  Εκπαίδευσης  http://www.eled.auth.gr/documents/conference.

53)  Γρόλλιος,  Γ. – Λιάμπας, Α. (2011)  «Ένα  Εγχείρημα  Γραμματισμού  και  Συνειδητοποίησης  με  Βάση  την  Απελευθερωτική  Αγωγή».  Έχει  εγκριθεί  για  να  δημοσιευτεί  στα  πρακτικά  του  Διεθνούς  Επιστημονικού  Συνεδρίου  του  Ινστιτούτου  Διαρκούς  Εκπαίδευσης  Ενηλίκων  της  Γενικής  Γραμματείας  Δια  Βίου  Μάθησης  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  Εκπαίδευση  και  Προοπτικές  Ένταξης  των  Μεταναστών  στο  Πλαίσιο  της  Δια  Βίου  Μάθησης

54)  Γρόλλιος,  Γ.  (2011)  «Το  Γλωσσικό  Ζήτημα  και  η  Εκπαιδευτική  Πολιτική  της  Μεταπολεμικής  Αριστεράς:  Οι  Απόψεις  του  Παιδαγωγού  Γιώργη  Αθανασιάδη».  Πρακτικά  (ηλεκτρονική  μορφή)  του 6ου  Επιστημονικού  Συνεδρίου  Ελληνική  Γλώσσα  και  Εκπαίδευση. Πάτρα,  Πανεπιστήμιο  Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης.  http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=1119&language=el_GR&print=1,  19  σελίδες.

55)  Γρόλλιος,  Γ.  (2012)  «Η  Οικονομική,  Κοινωνική  και  Πολιτική  Κρίση  και  οι  Κατευθύνσεις  Δράσης  των  Ριζοσπαστών  Παιδαγωγών  στην  Ελλάδα»  στο  Τσαγγαρίδου,  Ν. – Μαύρου,  Κ. – Συμεωνίδου,  Σ. – Φτιάκα,  Ε. – Συμεού,  Λ. – Ηλία.  Ι.  (επιμ)  Η  Κρίση  και  ο  Ρόλος  της  Παιδαγωγικής:  Θεσμοί,  Αξίες,  Κοινωνία.  Πρακτικά  (Ηλεκτρονική  Μορφή)  του  12ου  Συνεδρίου  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Κύπρου,  8 – 9 Ιουνίου  2012. 

56)  Γρόλλιος,  Γ. - Λιάμπας, Τ.  (2012)  Όψεις  των  Ολοήμερων  Σχολείων  Ενιαίου  Αναμορφωμένου  Εκπαιδευτικού  Προγράμματος.  Παιδαγωγική  Θεωρία  &  Πράξη τχ.5.

57)  Gounari,  P. – Grollios,  G.  (2012)  Educational  Reform  in  Greece:  Central  Concepts  and  a  Critique.  Journal  of  Pedagogy,  3(2):303-318.

 

Ανακοινώσεις  και  εισηγήσεις  σε  συνέδρια  και  ημερίδες

1) 5ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Ψυχολογικής  Έρευνας,  Πανεπιστήμιο  Πάτρας - Ελληνική  Ψυχολογική   Εταιρεία  (ΕΛΨΕ),  Πάτρα,  23-26  Μαϊου  1996.

Ανακοίνωση  μαζί  με το Γιάννη  Κάσκαρη  με  θέμα:  Προς  μια  μεταμοντέρνα  Ψυχολογία;  Κριτική  παιδαγωγική  και το  `μεταμοντέρνο`  στη  σύγχρονη  παιδαγωγική  σκέψη.  Διερεύνηση  και  τα αδιέξοδα  μιας   σχέσης.

2) 3ο  Διεθνές  Συνέδριο  του  περιοδικού  Rethinking  Marxism και της  Association  for  Economic  and  Social  Analysis  “Politics  and  Languages  of  Contemporary  Marxism”,  University  of  Massachusetts,  Amherst,  5-8  Δεκεμβρίου 1996.

Ανακοίνωση   μαζί  με  το  Γιάννη  Κάσκαρη  με  θέμαIdeology  and  Politics  of  the  European  Union`s  Programmes  for  School  Education  (COMENIUS).

3) 3ο  Συνέδριο  του περιοδικού  Εκπαιδευτική  Κοινότητα:  «Επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών:   θεσμοθετημένες  και  άτυπες  μορφές»,  Αθήνα,  21-23  Μαρτίου  1997.

Ανακοίνωση  μαζί  με  το  Γιάννη Κάσκαρη   με θέμα:  Τα  `νέα`  ιδεολογικά   χαρακτηριστικά  της  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών   και οι κατευθύνσεις  της  κριτικής.

4) Διεθνές  Συνέδριο  στο  πλαίσιο  της  24th   Annual  Meeting  of  the  UK  Association

for  Legal  & Social  Philosophy  “Communitarianism   and   Citizenship”,  University   of

Edinburgh,  3-5 Απριλίου  1997.

Ανακοίνωση  μαζί  με το  Γιάννη  Κάσκαρη  με  θέμα:  Education  and  Citizenship The   contribution  of  critical  pedagogists  on  the  concept  of  citizenship. 

5) 3ο  Διεθνές  Συνέδριο  της  European  Sociological  Association  “20th  Century  Europe:    Inclusions/ Exclusions”,   University  of  Essex,  Colchester,  27-30  Αυγούστου  1997.

Ανακοίνωση  μαζί  με το  Γιάννη  Κάσκαρη  με  θέμαA  Gramscian  critique  of  the  ideology   and  politics  of  postmodernism  in  educational  theory. 

6) Διεθνές  Συμπόσιο  του  Εθνικού   Μετσόβειου  Πολυτεχνείου  “Rethinking   Democracy   and  the  Welfare   State”,  Ευρωπαϊκό  Κέντρο  Δελφών Δελφοί,  2- 5  Οκτωβρίου 1997.

Ανακοίνωση  μαζί  με   το  Γιάννη  Κάσκαρη  με  θέμα:  Progressive  Education  and   the  Welfare  State.   

7) Ημερίδα  της  Παιδαγωγικής  Σχολής   Φλώρινας   του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  «Η  διδακτική   της  Ιστορίας.  Σύγχρονες  τάσεις  και  προβλήματα»,  Φλώρινα,   26  Νοεμβρίου  1997.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Περιεχόμενο  και  έλεγχος  της  μάθησης  στη  σχολική  ιστορία.

8) 3ο  Διεθνές  Συνέδριο  Κλινικής  Κοινωνιολογίας  και  Κλινικής  Κοινωνικής  Ψυχολογίας  «Εξουσία,  Βία,  Πόνος»,  Σπέτσες,  13-16  Μαϊου  1999.

Ανακοίνωση  μαζί  με  το  Γιάννη  Κάσκαρη  με  θέμα:  Παιδαγωγική  σχέση,  εξουσία  και  αντίσταση:  μια  κριτική  προσέγγιση.

9) Συνέδριο  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Νηπιαγωγών -  Πανεπιστήμιο  Πατρών  «Προαιρετικά  Εκπαιδευτικά  Προγράμματα  στη  Σχολική  Εκπαίδευση»,  Πάτρα,  28-30  Μαϊου  1999.

Ανακοίνωση  μαζί  με  την  Ευαγγελία  Σιαλάκη  με  θέμα:  Προβλήματα  και  αντιφάσεις  της  λειτουργίας  των  ευρωπαϊκών  σχολικών  συμπράξεων:  Η  περίπτωση  της  συμμετοχής  του  1ου  Πειραματικού  Γυμνασίου  Θεσσαλονίκης.

10) 4ο  Συνέδριο  του  περιοδικού  Εκπαιδευτική  Κοινότητα «Ο  εκπαιδευτικός  στο  σχολείο  της  νέας  εποχής»,  Αθήνα,  15-16  Απριλίου  2000.

Ανακοίνωση  μαζί  με  το  Γιάννη  Κάσκαρη  με  θέμα:  Όψεις  των  επίσημων  εκπαιδευτικών  προτάσεων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

11) Συνέδριο  του  Ενιαίου  Συλλόγου  Μετεκπαιδευομένων  Διδασκαλείων  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  «Αναλυτικά  Προγράμματα  στην Προοπτική  του  2000»,  Θεσσαλονίκη,  23  Απριλίου  2000. 

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Το  νέο  πρόγραμμα  σπουδών  για  τη  γλωσσική  διδασκαλία 

12) Συνέδριο της  Μονάδας  Μεθοδολογίας  και  Προγραμμάτων  Εκπαίδευσης  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Νηπιαγωγών -  Πανεπιστήμιο  Πατρών  «Αξιολόγηση  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  και  σχολείου»,  Πάτρα,  19-21  Μαϊου  2000.

Ανακοίνωση  μαζί  με  το  Χρήστο  Τζήκα  με  θέμα:  Θέσεις  και  αντιθέσεις  για  την  αξιολόγηση  στο  Επιστημονικό  Βήμα  του  Δασκάλου.

13) 1ο  Διεθνές  Συνέδριο  του  Εργαστηρίου – Ιστορικού  Αρχείου  Νεοελληνικής  και  Διεθνούς  Εκπαίδευσης  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο  Πατρών «Ιστορία  Εκπαίδευσης»,  Πάτρα,  28-30  Σεπτεμβρίου  2000.

Ανακοίνωση  μαζί  με  το  Χρήστο  Τζήκα  με  θέμα:  Η  συμβολή  του  Κ. Καλαντζή  στη  μελέτη  της  Ιστορίας  της  Νεοελληνικής  Εκπαίδευσης  (περίοδος  1935-1951).

14) 8ο Συνέδριο  του  Ιδρύματος  Σάκη  Καράγιωργα  «Ιδεολογικά  ρεύματα  και  τάσεις  της  διανόησης  στη  σημερινή  Ελλάδα»,  Αθήνα,  28-31  Μαρτίου  2001.

Ανακοίνωση  με  θέμα:  Κοινωνία  της  γνώσης  και  της  πληροφορίας,  μεταμοντέρνο  και  εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση.

15) 15ο Πανελλήνιο  Εκπαιδευτικό  Συνέδριο  Δασκάλων – Νηπιαγωγών  της  Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας  Ελλάδας  (Δ.Ο.Ε.)  και  της  Παγκύπριας  Ομοσπονδίας  Ελλήνων  Δασκάλων  (Π.Ο.Ε.Δ.)  «Το  Δημόσιο  Σχολείο  στον  21ο  αιώνα»,  Λευκωσία,  18-19  Απριλίου  2001.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Παγκοσμιοποίηση  και  εκπαίδευση.

16) Ημερίδα του  Διδασκαλείου  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  «Δημ. Γληνός»  και  του  Συλλόγου  Μετεκπαιδευομένων  Εκπαιδευτικών  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  «Η  αξιολόγηση  στην  εκπαίδευση  σήμερα»,  Θεσσαλονίκη,  26  Απριλίου  2001.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Σχολική  αποτελεσματικότητα  και  αξιολόγηση.

17) Πανελλήνιο  Συνέδριο  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων  «Σχολική  γνώση  και  διδασκαλία  στην  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση»,  Ιωάννινα,  3-6  Μαϊου  2001.

Ανακοίνωση  μαζί  με  το  Γιάννη  Κάσκαρη  με  θέμα:  Δημοκρατία,  σχολική  γνώση  και  αναλυτικό  πρόγραμμα.

18) 3ο  Ετήσιο  Συνέδριο  της  Μονάδας  Μεθοδολογίας  και  Προγραμμάτων  Εκπαίδευσης  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο  Πατρών  «Ο  εκπαιδευτικός  ως  ερευνητής»,  Πάτρα,  4-6  Μαϊου  2001.

Ανακοίνωση  μαζί  με  το  Χρήστο  Τζήκα  με  θέμα: Η  ερευνητική  συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  στα  επιστημονικά  περιοδικά  των  ομοσπονδιών  τους.

19) 5ο  Διεθνές  Συνέδριο  της  European  Sociological  Association  “Visions  and  Divisions Challenges  to  European  Sociology”,  Helsinki,  28  Αυγούστου – 1  Σεπτεμβρίου  2001.

Ανακοίνωση  μαζί  με  το  Γιάννη  Κάσκαρη  με  θέμα TheThird  Way”  in  Greek  education  and  the  Left.

20) Διεθνές  Συνέδριο  Marx  International  III  “Le  capital  et  l’  humanite”,  Universite  de  Paris – X  Nanterre – Sorbonne,  26-29  Σεπτεμβρίου  2001.

Ανακοίνωση  μαζί  με  το  Γιάννη  Κάσκαρη  με  θέμαEducation  and  Policy  in  Greece:  Towards  a  Marxist  Appraisal  for  a  Fifteen  Years’  Debate  on  Social  Democracy  and  Neo-Liberalism.

21) Ημερίδα  Προβληματισμού  και  Διαλόγου  της  Πανελλήνιας  Ένωσης  Εκπαιδευτικών  για  την  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση – Παράρτημα  Κεντρικής  Μακεδονίας «Σχολείο  και  Ευέλικτη  Ζώνη  Καινοτόμων  Δράσεων»,  Θεσσαλονίκη,  10  Απριλίου  2002.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Καινοτομίες  στην  Εκπαίδευση.

22) 2ο  Διεθνές  Συνέδριο  του  Εργαστηρίου – Ιστορικού  Αρχείου  Νεοελληνικής  και  Διεθνούς  Εκπαίδευσης  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο  Πατρών  «Η  Παιδεία  στην  Αυγή  του  21ου  Αιώνα»,  Πάτρα,  4-6  Οκτωβρίου  2002.

Ανακοίνωση  μαζί  με  το  Χρήστο  Τζήκα  με  θέμα:  Η  Διδασκαλική  Ομοσπονδία  και  η  μόρφωση  των  δασκάλων  (1947-1957).

23) Διημερίδα  του  Μαράσλειου  Διδασκαλείου  Δημοτικής  Εκπαίδευσης – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  «Προγράμματα  Σπουδών – Ευέλικτη  Ζώνη,  Εκπαίδευση  Ενηλίκων»,  Αθήνα,  9-10  Μαϊου 2003.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Σκοποί  του  Διαθεματικού  Ενιαίου  Πλαισίου  Προγράμματος  Σπουδών και  Ευρωπαϊκή  εκπαιδευτική  πολιτική.

24) 5ο  Ετήσιο  Συνέδριο  της  Μονάδας  Μεθοδολογίας  και  Προγραμμάτων  Εκπαίδευσης  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο  Πατρών  «Ο  εκπαιδευτικός  και  το  αναλυτικό  πρόγραμμα»,  Πάτρα,  9-11  Μαϊου  2003.

Ανακοίνωση  με  θέμα:  Στοιχεία  της  συμβολής  του  Paulo  Freire  στο  σχεδιασμό  του  σχολικού  προγράμματος.

25) 5ο  Ετήσιο  Συνέδριο  της  Μονάδας  Μεθοδολογίας  και  Προγραμμάτων  Εκπαίδευσης  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο  Πατρών  «Ο  εκπαιδευτικός  και  το  αναλυτικό  πρόγραμμα»,  Πάτρα,  9-11  Μαϊου  2003.

Ανακοίνωση  μαζί  με  το  Χρήστο  Τζήκα  με  θέμα:  Τα  καινοτομικά  στοιχεία  του  προγράμματος  του  1956.

26) Ημερίδα  του  Διδασκαλείου  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  «Δημ. Γληνός»  και  του  Συλλόγου  Μετεκπαιδευομένων  Εκπαιδευτικών  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  «Διαθεματικότητα  στην  εκπαίδευση»,  Θεσσαλονίκη,  20  Μαϊου  2003.

Προσκεκλημένη  Ομιλία με  θέμα:  Το  νέο  Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγράμματος  Σπουδών.

27) Ημερίδα  με  Διεθνή  Συμμετοχή  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Συγκριτικής  Εκπαίδευσης  και  του  Τμήματος  Διδακτικής  της  Τεχνολογίας  &  Ψηφιακών  Συστημάτων – Πανεπιστήμιο  Πειραιώς  «Παγκοσμιοποίηση,  Παιδεία  και  Τεχνολογία  στη  Νέα  Κοσμόπολη.  Διλήμματα  και  Προβληματισμοί  για  την  Ελλάδα»,  Πειραιάς,  23  Μαϊου  2003.

Ανακοίνωση  με  θέμα:  Παραλλαγές  του  επίσημου  λόγου  για  την  παγκοσμιοποίηση  και  σύγχρονες  αλλαγές  στην  ελληνική  εκπαίδευση.

28) Ημερίδα  του  περιοδικού  Εκπαιδευτική  Κοινότητα «Το  σχολείο  που  αλλάζει.  Ολοήμερο,  νέα  αντικείμενα,  νέα  προγράμματα,  νέες  μέθοδοι»,  Αθήνα,  25  Μαϊου  2003.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Η  διαθεματικότητα  στο  νέο  Πρόγραμμα  Σπουδών  για  την  υποχρεωτική  εκπαίδευση.

29) 4ο  Συνέδριο  Κλινικής  Κοινωνιολογίας  και  Κλινικής  Κοινωνικής  Ψυχολογίας  «Κοινωνίες  σε  κρίση  και  αναζήτηση  νοήματος»,  Σπέτσες,  28  Μαϊου – 1  Ιουνίου  2003.

Ανακοίνωση  μαζί  με  το  Γιάννη  Κάσκαρη  με  θέμα:  Δυνατότητες  συγκρότησης  εναλλακτικού  λόγου  στην  κυρίαρχη  αντίληψη  για  την  κρίση  στην  εκπαίδευση.

30) Διεθνές  Συνέδριο  της  International  Sociological  Association  (ISA) – Research  Committee  on  Sociology  of  Education  “Critical  Education  &  Utopia.  Emergent  Perspectives  for  the  21st  Century”,  Universidade  Lusofona  de  Humanidades  e  Tecnologias,  Lisbon,  18 – 20  Σεπτεμβρίου  2003.

Ανακοίνωση  μαζί  με  το  Γιάννη  Κάσκαρη  με  θέμα:  Versions  of  critical  educational  theory  in  contemporary  Greek  education.

31) Ημερίδα  της  Ομοσπονδίας  Λειτουργών  Μέσης  Εκπαίδευσης  (Ο.Λ.Μ.Ε.)  και  του  Κέντρου  Μελετών  και  Τεκμηρίωσης  της  Ο.Λ.Μ.Ε.  «Διαθεματική  προσέγγιση – ευέλικτη  ζώνη  στην  Υποχρεωτική  Εκπαίδευση»,  18  Μαρτίου  2004.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Διαθεματικότητα  και  Διεπιστημονικότητα  στο  Νέο  Δ.Ε.Π.Π.Σ.

32) 18ο Πανελλήνιο  Εκπαιδευτικό  Συνέδριο  Δασκάλων – Νηπιαγωγών  της  Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας  Ελλάδας  (Δ.Ο.Ε.)  και  της  Παγκύπριας  Ομοσπονδίας  Ελλήνων  Δασκάλων  (Π.Ο.Ε.Δ.)  «Παγκοσμιοποίηση  και  Εκπαίδευση.  Το  Δημόσιο  Σχολείο  στο  Νέο  Περιβάλλον»,  Ρόδος,  14 – 15  Απριλίου  2004.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Παγκοσμιοποίηση,  Ευρωπαϊκή  Ενοποίηση  και  Εκπαίδευση.

33) Διήμερο  Συνέδριο  της  Παγκόσμιας  Οργάνωσης  Προσχολικής  Αγωγής  (Ο.Μ.Ε.Ρ.) – Παράρτημα  Κρήτης  και  του  Συλλόγου  Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν.  Ρεθύμνης  «Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών  για  την  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση»,  Πανεπιστημιούπολη  Ρεθύμνου,  15 – 16  Μαϊου  2004.

Ανακοίνωση  με  θέμα:  Θεμελίωση,  Στοχοθεσία  και  Διαθεματικότητα  στο  Νέο  Πλαίσιο  Προγράμματος  Σπουδών  για  την  Υποχρεωτική  Εκπαίδευση.

34) Ε’ Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τομέας Επιστημών Αγωγής, Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας) και του Κέντρου Έρευνας, Επιστήμης και Εκπαίδευσης «Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης», Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 2004.

Ανακοίνωση με θέμα: Η Γνώση Παιδαγωγικού Περιεχομένου και η Σχέση Εκπαιδευτικού – Μαθητή.

35) 7ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΛΜΕ «Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική. Από τις επιλεκτικές πολιτικές στην Παιδεία για όλους», Θεσσαλονίκη, 16-18 Δεκεμβρίου 2004.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με θέμα: Παγκοσμιοποίηση και Σχολείο.

36) Ημερίδα των περιοδικών Εκπαιδευτική Κοινότητα, Ρωγμές εν τάξει, Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Ομίλου «Η κοινωνική γνώση στο σημερινό σχολείο: τι και πώς να διδάξουμε;», Αθήνα, 22 Μαϊου 2005.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Παρεμβάσεις  που Αφορούν  το  Περιεχόμενο  Διδασκαλίας  με  Σκοπό  τη  Διαμόρφωση Κριτικά  Σκεπτόμενων  Μαθητών  στο  Σχολείο.

37)  Ημερίδα  του  Διδασκαλείου  «Δ.  Γληνός»  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  «Τα  χαρακτηριστικά  και  ο  ρόλος  των  εκπαιδευτικών  στη  σημερινή  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση»,  Θεσσαλονίκη,  25  Μαϊου  2005. 

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Το  Νέο  Σχολείο  και  οι  Εκπαιδευτικοί.

38)  Ημερίδα  του  Συλλόγου  Μεταπτυχιακών  Φοιτητών  και  Υποψηφίων  Διδακτόρων  Π.Τ.Δ.Ε.  του  Α.Π.Θ.  με  θέμα  «Τα  προγράμματα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στις  Επιστήμες  της  Αγωγής:  Παρελθόν,  Παρόν  και  Μέλλον»,  Θεσσαλονίκη,  24  Νοεμβρίου  2005.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Αναδιάρθρωση  των  Πανεπιστημίων  και  Μεταπτυχιακές  Σπουδές

39) 20ο Πανελλήνιο  Εκπαιδευτικό  Συνέδριο  Δασκάλων – Νηπιαγωγών  της  Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας  Ελλάδας  (Δ.Ο.Ε.)  και  της  Παγκύπριας  Ομοσπονδίας  Ελλήνων  Δασκάλων  (Π.Ο.Ε.Δ.)  «Το  Ολοήμερο  Σχολείο  10  χρόνια  μετά – εμπειρίες,  προοπτικές»,  Ηράκλειο,  26-28  Απριλίου  2006.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Όψεις  του  Ολοήμερου  Σχολείου.

40)  Ημερίδα  του  Διδασκαλείου  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Α.Π.Θ.  «Δ.Γληνός»  «Το  παρόν  και  το  μέλλον  του  θεσμού  του  Διδασκαλείου»,  Θεσσαλονίκη  10  Μαϊου  2006.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Τα  Προγράμματα  Σπουδών  των  Διδασκαλείων:  Τάσεις  και  Προοπτικές.

41)  Συμπόσιο  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Α.Π.Θ.  «Νεοφιλελευθερισμός  στην  εκπαίδευση – Αναλυτικά  προγράμματα»,  Θεσσαλονίκη  16  Μαϊου  2006.

Ανακοίνωση  με  θέμα:  Εναλλακτικές  Οπτικές  για  τα  Αναλυτικά  Προγράμματα.

42) Στρογγυλό  τραπέζι  του  περιοδικού  Εκπαιδευτική  Κοινότητα  «Τι  κάνουμε  με  τα  νέα  προγράμματα,  βιβλία,  βοηθήματα  ή  και  χωρίς  αυτά»,  Αθήνα  27  Απριλίου  2007.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Το  Βιβλίο  Διδασκαλίας  της  Γλώσσας  στην  Τρίτη  Δημοτικού.

43)  Συνέδριο  του  Τομέα  Αρχαιολογίας  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  του  Α.Π.Θ.  «Αρχαιολογία  και  εκπαίδευση.  Τα  νέα  σχολικά  βιβλία  Δημοτικού  και  Γυμνασίου»,  Θεσσαλονίκη,  28  Απριλίου  2007.

Ανακοίνωση  με  θέμα:  Η  Διαθεματικότητα  και  η  Διεπιστημονικότητα  στα  Νέα  Προγράμματα  Σπουδών.

44)  Ημερίδα  της  Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας  Ελλάδας  «Νέα  Αναλυτικά  Προγράμματα  και  Βιβλία»,  Τρίκαλα  3  Μάη  2007.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Το  νέο  Πρόγραμμα  Σπουδών  και  η  Διδασκαλία  του  Γλωσσικού  Μαθήματος.

45)  Συνέδριο  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων  «Η  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση  και  οι  Προκλήσεις  της  Εποχής  μας».  Ιωάννινα  17-20  Μάη  2007.

Ανακοίνωση  με  θέμα:  Σκοποί  και  Προγράμματα  Σπουδών  των  Διδασκαλείων  Δημοτικής  Εκπαίδευσης.

46)  1ο  Διεθνές  Συνέδριο  Κριτικής  Παιδαγωγικής  του  Τμήματος  Ειδικής  Αγωγής  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  «Δημοκρατία,  Εκπαίδευση  και  Πολιτισμός».  Βόλος  6–7  Οκτωβρίου  2007.

Ανακοίνωση  με  θέμα:  Όψεις  της  Κριτικής  Παιδαγωγικής  στην  Ελλάδα.

47)  8ο  Εκπαιδευτικό  Συνέδριο  της  Ομοσπονδίας  Λειτουργών  Μέσης  Εκπαίδευσης  «Σχολικά  Προγράμματα  και  Βιβλία  στη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση».  Χανιά,  8-10  Μαϊου  2008.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Σχεδιασμός Αναλυτικών  Προγραμμάτων.

48)  5ο  Επιστημονικό  Συνέδριο  Ιστορίας  Εκπαίδευσης  με  Διεθνή  Συμμετοχή  του  Εργαστηρίου – Ιστορικού  Αρχείου  Νεοελληνικής  και  Διεθνούς  Εκπαίδευσης  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο  Πατρών.  «Εκπαίδευση  και  Κοινωνική  Δικαιοσύνη»,  Πάτρα,  4-5  Οκτωβρίου  2008.

Ανακοίνωση  με  θέμα:  Δημόσια  Παιδαγωγική  και  Κοινωνική  Δικαιοσύνη.

49)  Διεθνές  Συνέδριο  της  E-Start Digital Learning Network  «Pursuing  Digital  Literacy  in  the  21st  Century – Reconstructing  the  School  to  Provide  Digital  Literacy  for  All»,  Brunel  University,  London,  17 18  Νοεμβρίου  2008.

Ανακοίνωση  με  θέμαAn  Alternative  Perspective  on  Curriculum  Planning.

50)  13ο  Διεθνές  Συνέδριο  της  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Ελλάδος  «Αναλυτικά  Προγράμματα  και  Σχολικά  Εγχειρίδια:  Ελληνική  Πραγματικότητα  και  Διεθνής  Εμπειρία»,  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων,  20 – 22 Νοεμβρίου  2009.

Ανακοίνωση  με  θέμα:  Κοινωνική  Ανασυγκρότηση  και  Αναλυτικό  Πρόγραμμα.

51)  Διεθνές  Συνέδριο  International  Technology,  Education  and  Development  (INTED),  Valencia,  Spain,  8-10  Μαρτίου  2010.

Ανακοίνωση  μαζί  με  την  Παναγιώτα  Γούναρη  με  θέμα New  Information  and  Communication  Technologies  (ICTs)  as  Spaces  for  Critical  Literacy.

52)  Διεθνές  Συνέδριο  International  Technology,  Education  and  Development  (INTED),  Valencia,  Spain,  8-10  Μαρτίου  2010.

Ανακοίνωση  μαζί  με  την  Παναγιώτα  Γούναρη  με  θέμα Theoretical  Approaches  of  the  Project  Method  in  Greece.

53)  Διεθνές  Επιστημονικό  Συνέδριο «International Synergy in Energy, Environment, Tourism and Contribution of International Technology in Science, Economy, Society and Education eRA-5», Αθήνα, Τ.Ε.Ι. Πειραιά, 15-18 Σεπτεμβρίου 2010.

Ανακοίνωση  μαζί  με  την  Παναγιώτα  Γούναρη  με  θέμα Distance Learning in Teacher Education: A Critical Review.

54)  Ημερίδα  της  Συνόδου  Προέδρων  των  Παιδαγωγικών  Τμημάτων  «Η  εκπαίδευση  στα  παιδαγωγικά  Τμήματα  και  στα  Διδασκαλεία»,  Σχολή  Επιστημών  Αγωγής,  Πανεπιστήμιο  Κρήτης,  19  Νοεμβρίου  2010.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Ο  Σύγχρονος  Ρόλος  των  Διδασκαλείων

55)  7ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  της  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Ελλάδος  «Ελληνική  Παιδαγωγική  &  Εκπαιδευτική  Έρευνα»,  Πανεπιστήμιο  Κρήτης,  19 – 21  Νοεμβρίου  2010.

Ανακοίνωση  μαζί  με  την  Παναγιώτα  Γούναρη  με  θέμα:  Η  Πρόταση  του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου  για  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  Σπουδών  του  Λυκείου

56)  9ο  Εκπαιδευτικό  Συνέδριο  της  Ομοσπονδίας  Λειτουργών  Μέσης  Εκπαίδευσης  «Εκπαιδευτικά  και  εργασιακά  προβλήματα  των  εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης».  Αγριά  Βόλου,  7-9  Απριλίου  2011.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα:  Εκπαιδευτικοί,  Αναλυτικά  Προγράμματα  και  Νέο  Σχολείο.   

57)  Διεθνές  Συνέδριο  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Α.Π.Θ.,  του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  του Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Α.Π.Θ.  και  του  Διδασκαλείου  «Δημήτρης  Γληνός»  του Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Α.Π.Θ.,  «Παιδαγωγική,  Πολιτισμός,  Πολιτικές:  Ο  Διάλογος  της  Εκπαίδευσης»,  Θεσσαλονίκη,  9-10  Σεπτεμβρίου  2011.

Ανακοίνωση  με  θέμα:  Η  Κρίση  και  ο  Ρόλος  της  Παιδαγωγικής.  

58)  Διεθνές  Επιστημονικό  Συνέδριο  του  Ινστιτούτου  Διαρκούς  Εκπαίδευσης  Ενηλίκων  της  Γενικής  Γραμματείας  Δια  Βίου  Μάθησης  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων,  «Εκπαίδευση  και  Προοπτικές  Ένταξης  των  Μεταναστών  στο  Πλαίσιο  της  Δια  Βίου  Μάθησης»,  Αθήνα,  30  Σεπτεμβρίου – 1  Οκτωβρίου  2011.

Ανακοίνωση  μαζί  με  τον  Αναστάσιο  Λιάμπα,  με  θέμα:  Ένα  Εγχείρημα  Γραμματισμού  και  Συνειδητοποίησης  με  Βάση  την  Απελευθερωτική  Αγωγή.

59)  6ο  Επιστημονικό  Συνέδριο  Ιστορίας  Εκπαίδευσης  με  Διεθνή  Συμμετοχή  του  Εργαστηρίου – Ιστορικού  Αρχείου  Νεοελληνικής  και  Διεθνούς  Εκπαίδευσης  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο  Πατρών,  «Ελληνική  Γλώσσα  και  Εκπαίδευση».  Πάτρα,  30  Σεπτεμβρίου – 2  Οκτωβρίου  2011. 

Ανακοίνωση  με  θέμα  Το  Γλωσσικό  Ζήτημα  και  η  Εκπαιδευτική  Πολιτική  της  Μεταπολεμικής  Αριστεράς:  Οι  Απόψεις  του  Παιδαγωγού  Γιώργη  Αθανασιάδη.

60)  3ο  Διεθνές  Συνέδριο  Προσχολικής  Αγωγής  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Νηπιαγωγών  Ιωαννίνων  σε  συνεργασία  με  το  Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  Ηπείρου,  το  Bergische  Universitat  Wuppertal  και  το  Hans  Bockler  Stiftung  «Η  Έρευνα  στην  Παιδική  Ηλικία.  Προσδιορίζοντας  ένα  Νέο  Ερευνητικό  Τοπίο».  Ιωάννινα,  11 – 13  Μάη  2012.

Ανακοίνωση  με  θέμα  Προοδευτική  Εκπαίδευση  και  Παιδική  Ηλικία

61)  14ο  Ετήσιο  Διεθνές  Συνέδριο  για  την  Εκπαίδευση  του  Athens  Institute  for  Education  and  Research  Human  Development,  Human  Development  Research  Division,  Research  Unit  of  EducationΑθήνα,  21 – 24  Μάη  2012.

Ανακοίνωση  μαζί  με  την  Παναγιώτα  Γούναρη  με  θέμα  State  Educational  Policy  and  Educator  Professional  Development:  The  Contemporary  Shaping  of  a  Relationship.

62)  12ο  Συνέδριο  της  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Κύπρου  «Η  Κρίση  και  ο  Ρόλος  της  Παιδαγωγικής:  Θεσμοί,  Αξίες,  Κοινωνία»,  Λευκωσία,  8 – 9  Ιουνίου  2012.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα  Η  Οικονομική,  Κοινωνική  και  Πολιτική  Κρίση  και  οι  Κατευθύνσεις  Δράσης  των  Ριζοσπαστών  Παιδαγωγών  στην  Ελλάδα.

63)  8ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Ελλάδας,  Ιωάννινα,  2 – 4  Νοεμβρίου  2012.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα  Μια  Προσέγγιση  του  Πιλοτικού  Προγράμματος  Σπουδών  της  Κοινωνικής  και  Πολιτικής  Αγωγής  του  Δημοτικού  Σχολείου.

64)  Ακαδημαϊκές  Εκδηλώσεις  του  Διδασκαλείου  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Α.Π.Θ. – Παρουσίαση  Ερευνητικών  Προγραμμάτων  2009 - 2011  και  2010 – 2012,  Θεσσαλονίκη,  9  Νοεμβρίου  2012.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα  Κριτική  Παιδαγωγική.

65)  Ευρωπαϊκό  Συνέδριο  για  την  Εκπαιδευτική  Έρευνα  της  European  Educational  Research  AssociationCadizSpain,  17 - 21  Σεπτεμβρίου  2012.

Ανακοίνωση  μαζί  με  την  Παναγιώτα  Γούναρη  με  θέμα  Dominant  Ideology  at  the  Time  of  Crisis  and  Greek  Education.

66)  Συνέδριο  του  Εργαστηρίου  Κοινωνικών  Επιστημών  του  Τομέα  Ανθρωπιστικών  Σπουδών  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  «Παιδική  Ηλικία:  Κοινωνιολογικές,  Πολιτισμικές,  Ιστορικές  και  Παιδαγωγικές  Διαστάσεις»,  Αθήνα,  11 – 14  Απριλίου  2013.

Ανακοίνωση  μαζί  με  τον  Τάσο  Λιάμπα  με  θέμα  Η  Παιδική  Ηλικία,  τα  Σχολεία  Ενιαίου  Αναμορφωμένου  Εκπαιδευτικού  Προγράμματος  και  το  Νέο  Σχολείο.

67)  3ο  Διεθνές  Συνέδριο  για  την  Κριτική  Εκπαίδευση  του  University  of  Ankara  σε  συνεργασία  με  το  Anglia  Ruskin  University Department  of  Education  και  το  Εθνικό  και  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο  της  Αθήνας  «Education  under  Siege  by  Neoliberalism  and  Neoconservatism»,  Άγκυρα  15 – 17 Μάη  2013.

Προσκεκλημένη  Ομιλία  με  θέμα  Official  Propositions  for  the  Future  of  Education  in  The  European  Union.

 

Επάνω