Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΟΛΛΙΟΣ

Καθηγητής
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μαθήματα

 1) Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας – πρακτικές ασκήσεις. Έβδομο και όγδοο εξάμηνο του Π.Τ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ. (μαζί με τον Αναστάσιο Λιάμπα)

banner

2) Αναλυτικά Προγράμματα. Θεωρία και Πράξη. Επιλεγόμενο

banner

3) Διδακτικά μοντέλα - μέθοδοι και οργάνωση διδασκαλίας. Πρώτο εξάμηνο του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. «Δ. Γληνός»

α

 

Επάνω