Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κτίριο Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος)

54124 Θεσσαλονίκη

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eled.auth.gr