Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου Τομέα και εκπροσώπους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος.

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργούν τρεις Τομείς:

α. Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών. Διευθυντής του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 έχει εκλεγεί ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Αθανάσιος Αϊδίνης, η θητεία του οποίου παρατείνεται έως τις 31-10-2015.

β. Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών. Διευθύντρια του Τομέα για το χρονικό διάστημα 1-9-2015 έως 31-10-2015 έχει οριστεί, με απόφαση της Συγκλήτου, η Πρόεδρος του Τμήματος, καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Τρέσσου.

γ. Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού. Διευθυντής του Τομέα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 έχει εκλεγεί ο καθηγητής κ. Γεώργιος Γρόλλιος, η θητεία του οποίου παρατείνεται έως τις 31-10-2015.