Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται για δύο χρόνια από ειδικό σώμα εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από:

• το σύνολο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ),

• εκπροσώπους των φοιτητών/τριών ίσους προς το 80% του αριθμού των μελών του ΔΕΠ,

• εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΜΥ), του Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι και του Ε.Τ.Ε.Π. ίσους προς το 5% του αριθμού των μελών του ΔΕΠ.

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη διετία 2011-2013 είναι ο καθηγητής κ. Γεώργιος Γρόλλιος και αναπληρωτής Πρόεδρος ο καθηγητής κ. Δημήτριος Χαραλάμπους.