Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητες Τηλέφωνο Γραφείο Ηλεκτρονική
Διεύθυνση
Κουκουνάρης Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γραμματείας 2310995050 Γραμματεία
(2ος όροφος)
info@eled.auth.gr
Γρηγοριάδης Νικόλαος Προπτυχιακό Τμήμα
Μεταπτυχιακό Τμήμα
2310995054 Γραμματεία
(2ος όροφος)
info@eled.auth.gr
Ζιώγας Κωνσταντίνος Γραμματεία Τομέων 2310991240 Γραφείο 506
(5ος όροφος)
kziogas@eled.auth.gr
Λυκίδου Αναστασία Προπτυχιακό Τμήμα
Διοικητικό Τμήμα
2310995028 Γραμματεία
(2ος όροφος)
info@eled.auth.gr
Τσολακοπούλου Χρυσούλα Προπτυχιακό Τμήμα
Διοικητικό Τμήμα
2310995048 Γραμματεία
(2ος όροφος)
info@eled.auth.gr