Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αϊδίνης Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρώτη ανάγνωση και γραφή

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο κ. Αϊδίνης είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master) στο γνωστικό αντικείμενο «Child Development and Learning» από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Διδακτορικό δίπλωμα από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου με θέμα διδακτορικής διατριβής «Phonemes, morphemes and literacy development: Evidence from Greek».
Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην κατάκτηση και τη διδασκαλία του γραμματισμού και συμπεριλαμβάνει τόσο τις στρατηγικές που τα παιδιά χρησιμοποιούν εξελικτικά για την ανάγνωση, την κατανόηση, τη γραφή, την ορθογραφημένη γραφή και την παραγωγή κειμένων όσο και την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών από παιδιά σχολικής ηλικίας καθώς και τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, τον αναδυόμενο γραμματισμό, τους γνωστικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση του γραμματισμού.