Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί

Στο Τμήμα προσφέρουν υπηρεσία εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων αποσπασμένοι από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η κυρία Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, ΠΕ 70 και η κυρία Σαββίδου Ιωάννα, ΠΕ 70, είναι οι αποσπασμένες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.