Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Ντρενογιάννη Ελένη

ΤΟΜEΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚHΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟY

Γραφείο: 910, 9ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ
Τηλ.: 2310 991246
Fax:
Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική, με έμφαση στους Η/Υ και τα πολυμέσα στην εκπαίδευση
e-mail:


Προσωπική Ιστοσελίδα:
Ώρες συνεργασίας: