Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Φίστα Ευαγγελία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Παιδαγωγική και Υπολογιστική Γλωσσολογία

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Ευαγγελία Φίστα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Βασικές σπουδές στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Διδακτορικό δίπλωμα στο στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες και Τεχνολογίες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας.