Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή

Λέκτορας

Κοινωνιολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Φωτεινή Κουγιουμουτζάκη είναι Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Βασικές σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Διδακτορικό δίπλωμα στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διδακτική της επιστήμης της κοινωνιολογίας, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Εκπαίδευση και φύλο, Ανώτατη εκπαίδευση και αγορά εργασίας, Αναλυτικά προγράμματα, Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση, Μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας.