Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Γρόλλιος Γεώργιος

ΤΟΜEΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚHΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟY

Γραφείο: 903, 9ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ
Τηλ.: 2310 991238
Fax:
Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική, με έμφαση στα αναλυτικά Προγράμματα
e-mail:


Προσωπική Ιστοσελίδα:
Ώρες συνεργασίας: