Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Χαραλάμπους Δημήτριος

ΤΟΜΕΑΣ: Κοινωνικών και πολιτισμικών σπουδών

Γραφείο: , 709, 7ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ
Τηλ.: 2310 99 1224
Fax:
Γνωστικό αντικείμενο: Εκπαιδευτική πολιτική
e-mail:


Προσωπική Ιστοσελίδα:

Σχετιζόμενες Ιστοσελίδες: