Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ιωαννίδου Μάρθα

Λέκτορας

Ιστορία της Τέχνης, Τέχνες στην Εκπαίδευση, Διδασκαλία των μαθημάτων μέσω των Τεχνών

ΤΟΜEΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚHΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟY

Η Μάρθα Ιωαννίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Είναι Λέκτορας στην Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με αντικείμενα τα: Τέχνες στην Εκπαίδευση, Διδασκαλία των μαθημάτων μέσω των Τεχνών, Ιστορία της Τέχνης, Μουσειακή Εκπαίδευση.
Σπουδές: BA Ιστορία και Αρχαιολογία με ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης, Α.Π.Θ.
Certificate & Diploma in Art History 1991 & 1993, University of Cambridge, UK
MA in Art History and Theory, 1994 University of Essex, UK
PhD- Διδακτορικό δίπλωμα, 2000, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας της Ιστορίας της Τέχνης Α.Π.Θ.
PGD/ Postgraduate Diploma in Museum Studies, 2001, Πανεπιστήμιο του Leicester
Foundation Course in Art Therapy με έμφαση στα παιδιά και τα μαθησιακά προβλήματα, 2006, British Association of Art Therapists, UK.