Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κογκίδου Δήμητρα

Καθηγήτρια

Ψυχολογία με έμφαση στο σχεδιασμό ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γεννήθηκα και σπούδασα στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη λήψη του διδακτορικού μου εργάστηκα καταρχήν στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (Κ.Ψ.Υ) Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στο ΑΠΘ. Από το 1989 έως σήμερα συμμετείχα στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των μονογονεϊκών οικογενειών) και της εκπαίδευσης (ιδιαίτερα με θέματα αντισεξιστικής εκπαίδευσης). Τα γνωστικά αντικείμενα ειδίκευσης και ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, σε θέματα οικογενειών και πολιτικών για την οικογένεια (με έμφαση στις μονογονεϊκές οικογένειες), καθώς και στις σπουδές φύλου (με έμφαση σε θέματα κοινωνικού φύλου και εκπαίδευσης). Κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής μου θητείας δίδαξα μαθήματα σχετικά με τη Ψυχολογία, τις Ταυτότητες Φύλου, τις Οικογένειες, την Αντιρατσιστική/Αντισεξιστική /Διαπολιτισμική εκπαίδευση, τον Κοινωνικό Αποκλεισμό κ.ά.

Είχα διοικητικές θέσεις στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του ΑΠΘ και στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός». Διετέλεσα μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Διατμηματικού Προπτυχιακού Προγράμματος «Φύλο και Ισότητα». στο Α.Π.Θ, μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ και του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥΨΥ) του Α.Π.Θ.

Ήμουν Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής στο ΑΠΘ και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο ΠΤΔΕ. Είμαι μέλος της Επιτροπής «Φύλου και Ισότητας» και της Επιτροπής «Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας» του ΑΠΘ. Επίσης, είμαι πρόεδρος της Συνόδου των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων στην Ελλάδα