Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κουϊμτζή Ελένη Μαρία

Μέλος Εργαστηριακού & Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

ΤΟΜΕΑΣ

H Δρ Ελένη Μαρία Κουϊμτζή είναι διδάκτορας του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. στον τομέα της Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας.
Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 2000 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜΑ) στην «Ψυχολογία της Εκπαίδευσης» από το Ινστιτούτο της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Institute of Education, University of London).
Ερευνητικά ασχολείται με τη σχολική επίδοση και την παραπομπή των παιδιών σχολικής ηλικίας σε διαγνωστικές υπηρεσίες, τις δυσκολίες μάθησης και τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, την πρώιμη ανίχνευση παιδιών με δυσκολίες μάθησης καθώς και με την ισότητα των δυο φύλων στην εκπαίδευση.