Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κουλούντζος Βασίλειος

 

Γραφείο: 506, 5ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ
& Αρχαιολογικού Μουσείου 29 - Ισόγειο
Τηλ.: 2310 995082, 2310 991245
Fax:  2310 995083, 2310 991254

e-mail:

bkoul@eled.auth.gr