Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Κουμαράς Παναγιώτης

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Διευθυντής)

Γραφείο: 712, 7ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ
Τηλ.: 2310 991215
Fax:
Γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική με έμφαση στην πειραματική διδασκαλία και τα διδακτικά μέσα
e-mail:


Προσωπική Ιστοσελίδα:

Σχετιζόμενες Ιστοσελίδες:
Ώρες συνεργασίας: