Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Λαμπρινός Νίκος

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Γραφείο: 702, 7ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ
Τηλ.: 2310 991201
Fax:
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία και η διδασκαλία της
e-mail:


Προσωπική Ιστοσελίδα:
Σχετιζόμενες Ιστοσελίδες: