Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Λιάμπας Αναστάσιος

ΤΟΜEΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚHΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟY

Γραφείο: 904, 9ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ
Τηλ.: 2310 991278
Fax:
Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική
e-mail:

http://users.auth.gr/~aliabas/

Σχετιζόμενες Ιστοσελίδες:

Δευτέρα 10:00 - 12:00 πμ