Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μαρκόπουλος Ιωάννης

Καθηγητής

Φαινόμενα Μεταφοράς και Τεχνολογική και Φιλοσοφική Θεώρηση της Τεχνοεπιστήμης

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

---