Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Μαρβάκης Αθανάσιος

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γραφείο: 908, 9ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ (Γρ. 908)
Τηλ.: 2310 991296
Fax: 2310-306772
Γνωστικό αντικείμενο: Κλινική κοινωνική ψυχολογία,
e-mail:


Προσωπική Ιστοσελίδα:

Σχετιζόμενες Ιστοσελίδες:

 

Hand-out υποχρεωτικού μαθήματος Hand-out επιλεγόμενου μαθήματος Λογικά βήματα έρευνας

 

 

 

`