Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μπουγατζέλη Μπέκου Ευαγγελία

Ε.ΔΙ.Π

Πληροφοριακός γραμματισμός με έμφαση στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης

ΤΟΜEΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚHΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟY

---