Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Ψύλλος Δημήτριος

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Γραφείο: 705, 7ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ
Τηλ.: 2310 991216
Fax:
Γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική φυσικών επιστημών – εκπαιδευτική τεχνολογία
e-mail:


Προσωπική Ιστοσελίδα:

Σχετιζόμενες Ιστοσελίδες:
Ώρες συνεργασίας:
∆ευτέρα 17:00-18:00 & Πέμπτη 15:00-16:00