Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ρεπούση Μαρία

Καθηγήτρια

Ιστορία και Ιστορική Εκπαίδευση

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Μαρία Ρεπούση είναι Καθηγήτρια Ιστορίας και Ιστορικής Εκπαίδευσης
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.
Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο εστιάζεται κυρίως στην ιστορική εκπαίδευση αλλά και στην ιστορία της σχολικής ιστορίας καθώς και στις δημόσιες αντιπαραθέσεις αναφορικά με το είδος της ιστορίας που διδάσκεται στο σχολείο. Έχει επίσης δημοσιεύσεις για τα κινήματα διεκδίκησης δικαιωμάτων των γυναικών.
Η Μαρία Ρεπούση διετέλεσε βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου την περίοδο Μάιος 2012 – Ιανουάριος 2015.