Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Ταμουτσέλη Κωνσταντία

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Γραφείο: 710, 7ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ
Τηλ.: 2310 991258
Fax:
Γνωστικό αντικείμενο: Περιβαλλοντική εκπαίδευση
e-mail:


Προσωπική Ιστοσελίδα:

Σχετιζόμενες Ιστοσελίδες:

 

http://www.bgci.org/education/home

http://www.gruen-macht-schule.de/

http://www.ltl.org.uk/

http://www.ecoschools.com/KeyOrgs/KeyOrgs_wSidebar.html


Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 17:30-19:00 & Πέμπτη 14:00-15:00