Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Τουρτούρας  Χρήστος

Επίκουρος καθηγητής

Παιδαγωγική

ΤΟΜEΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚHΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟY

Ο Χρήστος Τουρτούρας έχει πραγματοποιήσει σπουδές στα Παιδαγωγικά και την Ψυχολογία.
Υπηρετεί στη θέση του  Επίκουρου Καθηγητή Παιδαγωγικής του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ., ενώ προέρχεται από την Α/θμια Εκπαίδευση, όπου πρόσφερε τις υπηρεσίες του από το 1989.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στα πεδία της σχολικής αποτυχίας και του ευρύτερου κοινωνικού αποκλεισμού.