Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τρέσσου Ευαγγελία

Καθηγήτρια

Παιδαγωγική με έμφαση στην εκπαίδευση ειδικών ομάδων και στη διδασκαλία των μαθηματικών

ΤΟΜEΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚHΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟY

H Eυαγγελία Tρέσσου είναι καθηγήτρια της Παιδαγωγικής, με έμφαση στην εκπαίδευση ειδικών ομάδων και στη διδασκαλία των Μαθηματικών, στο Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Eκπαίδευσης του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950.
Είναι πτυχιούχος του Mαθηματικού Tμήματος του A.Π.Θ, και έχει κάνει στο Πανεπιστήμιο του Leicester στην Αγγλία μεταπτυχιακές σπουδές Παιδαγωγικής (μεταπτυχιακό δίπλωμα PGCE και διδακτορικό δίπλωμα PhD).
Έχει διδάξει σε δημοτικά σχολεία στην Aγγλία, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών της σπουδών και σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Ασχολείται ερευνητικά με τα προβλήματα που συναντούν παιδιά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην εκπαίδευση και ειδικότερα στη μαθηματική εκπαίδευση και με ζητήματα της εκπαίδευσης των δύο φύλων στα μαθηματικά.
Έχει πάρει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια και σε διακρατικές επιστημονικές συναντήσεις και έχει δημοσιεύσει άρθρα σ' αυτούς τους τομείς.