Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Τσιάκαλος Γεώργιος

Γραφείο: 912, 9ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ

Τηλ.: 2310 991231
Fax:
Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική
e-mail:
Προσωπική Ιστοσελίδα: