Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τζήκας Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Χρήστος Τζήκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σπουδές:
1996: Διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1991: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Παιδαγωγικής, στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1988: Πτυχίο, Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1973: Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις, στη Μόρφωση των Εκπαιδευτικών, στην Ιστορία των Αναλυτικών Προγραμμάτων, στον Ιδεολογικό ρόλο της Εκπαίδευσης, στην Εκπαίδευση των Γυναικών, στα Πορτραίτα Παιδαγωγών και στην Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία.