Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγική Σχολή
Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 995048, 2310 995054, 2310 995028, 2310995057, Fax: 2310 995063
email: info@eled.auth.gr

Πρόσβαση:

Το κτίριο του Τμήματος βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης στον "Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής".
Για την πρόσβασή σας στον Πύργο μπορείτε να συμβουλευτείτε το
Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης.

Χάρτης θέσης του Τμήματος: