Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής

Επαναλειτουργία του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής της Παιδαγωγικής Σχολής
Ενημέρωση για το κέντρο ενταξιακής πολιτικής
Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής - Αναλυτική Περιγραφή
Ψηφιοποίηση Συγγραμμάτων