Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

H Βιβλιοθήκη

H βιβλιοθήκη του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης άρχισε τη λειτουργία της ως περιφερειακή βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. αμέσως μετά την ίδρυση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, το 1984. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο 2ο όροφο του κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος).

Από τον Νοέμβριο του 2006 συστεγάζεται με τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και λειτουργεί πλέον ως βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής.

Η ενιαία συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από 28.000 τόμους βιβλίων και συνολικά 61 ενεργούς τίτλους περιοδικών (έως και το 2012), από τους οποίους οι δεκαέξι (16) είναι ελληνικοί (κοινοί τίτλοι με το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής). Από τον Ιανουάριο του 2013 δεν έγινε ανανέωση των συνδρομών τους, οπότε δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στα πρόσφατα τεύχη των περιοδικών αυτών ούτε σε έντυπη αλλά ούτε και σε ηλεκτρονική μορφή.

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί όλες τις εργάσιμες μέρες από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 19.00 το απόγευμα.

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και εξυπηρετεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές) του Α.Π.Θ. καθώς και εξωτερικούς χρήστες (π.χ. εκπαιδευτικούς). Ο δανεισμός των βιβλίων επιτρέπεται στα μέλη ΔΕΠ, στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος καθώς και στους δασκάλους και τις δασκάλες που φοιτούν στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός», εφόσον αποκτήσουν την κάρτα δανεισμού της βιβλιοθήκης (για την έκδοση της οποίας απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης, μια φωτογραφία και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του βιβλιαρίου σπουδών για τους φοιτητές). Η κάρτα αυτή ισχύει για όλες τις βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ., οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος δικαιούνται να δανείζονται μέχρι 4 βιβλία για 15 ημέρες, ενώ οι διδάσκοντες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, μπορούν να δανείζονται μέχρι 20 βιβλία για διάστημα 60 ημερών. Από τη δυνατότητα δανεισμού εξαιρούνται τα περιοδικά, το πληροφοριακό υλικό και τα συγγράμματα για τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί.

Για κάθε βιβλίο που δεν έχει επιστραφεί έγκαιρα,ο δανειζόμενος οφείλει να καταβάλλει χρηματικό πρόστιμο 0,30 ευρώ την ημέρα. Όταν για έναν χρήστη εκκρεμεί πρόστιμο, αυτός δεν μπορεί να δανειστεί από καμία βιβλιοθήκη του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. έως την εξόφλησή του. Πριν την ορκωμοσία του κάθε φοιτητή και της κάθε φοιτήτριας απαιτείται από την Γραμματεία του Τμήματος μια βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη ότι δεν έχει καμία εκκρεμότητα δανεισμού.

Η βιβλιοθήκη είναι συνδεδεμένη με τις ηλεκτρονικές πηγές του συστήματος βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. και όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης (εσωτερικοί και εξωτερικοί) μπορούν μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. http://web.lib.auth.gr να έχουν πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά και τα έντυπα αποκτήματα των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., σε 14.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών, σε περίπου 684 περιοδικά πλήρους κειμένου και σε 384 από αυτά πρόσβαση και σε παλαιότερα τεύχη.

Προσωπικό βιβλιοθήκης:
Ανδρεανή Νούνη, τηλέφωνο 2310991242
Αγγελική Παπάζογλου, τηλέφωνο 2310991210, fax 2310991210  

Επάνω