Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Θανάσης Αϊδίνης ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Αϊδίνης Αθανάσιος

Καθηγητής

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή

 Γραφείο 503

 2310 995095

 aaidinis@eled.auth.gr

Αλεξίου Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Θεωρία της Λογοτεχνίας

 Γραφείο 509

 2310 991205

 valex@eled.auth.gr

Βενετία Νέτα Αποστολίδου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Αποστολίδου Βενετία

Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Λογοτεχνική Εκπαίδευση

 Γραφείο 504

 2310 995094

 neta@eled.auth.gr

Λαμπρίνα Γιώτη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Γιώτη Λαμπρίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Εκπαίδευση Ενηλίκων

 Γραφείο 708

 2310 991231

 lgioti@eled.auth.gr

Γιώργος Γρόλλιος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Γρόλλιος Γεώργιος

Καθηγητής

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική, με έμφαση στα Αναλυτικά Προγράμματα

 Γραφείο 903

 2310 991238

 grol@eled.auth.gr

Δέσποινα Δεσλή ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Δεσλή Δέσποινα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Διδακτική των Μαθηματικών

 Γραφείο 909

 2310 991234

 ddesli@eled.auth.gr

Δημήτρης Ζάχος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ζάχος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 Γραφείο 712

 2310 991252

 dimzachos@eled.auth.gr

Άρης Ζμας ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ζμας Αριστοτέλης

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Συγκριτική Παιδαγωγική

 Γραφείο 708

 2310 991241

 zmas@eled.auth.gr

Μάρθα Ιωαννίδου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ιωαννίδου Μάρθα

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Τέχνη στην Εκπαίδευση

 Γραφείο 710

 2310 991253

 mioannidou@eled.auth.gr

Παναγιώτα Καραγιάννη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Καραγιάννη Παναγιώτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική της Ένταξης

 Γραφείο 711

 2310 991275

 pkaragi@eled.auth.gr

Δήμητρα Κογκίδου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Κογκίδου Δήμητρα

Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Ψυχολογία με έμφαση στο Σχεδιασμό Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων

 Γραφείο 905

 2310 991232

 dkogidou@eled.auth.gr

Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 Γραφείο 510

 2310 991259

 fkouyoum@eled.auth.gr

Κωστούλη Τριανταφυλλιά

Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Σχολικός Γραμματισμός

 Γραφείο 505

 2310 995091

 kostouli@eled.auth.gr

Νίκος Λαμπρινός ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Λαμπρινός Νικόλαος

Καθηγητής

Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Γεωγραφία και η Διδασκαλία της

 Γραφείο 702

 2310 991201

 labrinos@eled.auth.gr

Τάσος Λιάμπας ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Λιάμπας Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική – Αξιολόγηση Μαθητών και Μαθητριών

 Γραφείο 904

 2310 991278

 aliabas@eled.auth.gr

Γιώργος Μαλανδράκης ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μαλανδράκης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 Γραφείο 512

 2310 991233

 gmalandrakis@eled.auth.gr

Θανάσης Μαρβάκης ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μαρβάκης Αθανάσιος

Καθηγητής

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία

 Γραφείο 908

 2310 991296

 marvakis@eled.auth.gr

Γιάννης Μπέτσας ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μπέτσας Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Ιστορία της Εκπαίδευσης

 Γραφείο 906

 2310 995051

 impetsas@eled.auth.gr

Ιωάννα Μπίμπου-Νάκου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μπίμπου – Νάκου Ιωάννα

Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Κλινική Ψυχολογία – Εφαρμογές στο Χώρο του Σχολείου

 Γραφείο 502

 2310 995030

 bibou@eled.auth.gr

Ελένη Ντρενογιάννη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ντρενογιάννη Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική, με Έμφαση στους Η/Υ & τα Πολυμέσα στην Εκπαίδευση

 Γραφείο 910

 2310 991246

 edren@eled.auth.gr

Παπαδημητρίου Φωτεινή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Γλωσσικός και Οπτικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση

 Γραφείο 704

 2310 991204

 fpapadim@eled.auth.gr

Γιάννης Παπαδόπουλος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Τα Μαθηματικά και η Διδασκαλία τους

 Γραφείο 509

 2310 995092

 ypapadop@eled.auth.gr

Περικλής Παυλίδης ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Παυλίδης Περικλής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Κοινωνική Θεωρία – Φιλοσοφία της Παιδείας

 Γραφείο 703

 2310 991283

 ppavlidi@eled.auth.gr

Φανή Σέρογλου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Σέρογλου Φανή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Διδασκαλία Εννοιών των Φυσικών Επιστημών

 Γραφείο 901

 2310 991202

 seroglou@eled.auth.gr

Χρήστος Τουρτούρας ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Τουρτούρας Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική – Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός

 Γραφείο 701

 2310 991235

 htourt@eled.auth.gr

Δημήτρης Χαραλάμπους ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Χαραλάμπους Δημήτριος

Καθηγητής

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Εκπαιδευτική Πολιτική

 Γραφείο 709

 2310 991224

 dphchar@eled.auth.gr

Χριστοδούλου Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

 Γραφείο 501

 2310 995085

 mchristodoulou@eled.auth.gr

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

Πολύβιος Ανδρούτσος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ανδρούτσος Πολύβιος

  Γραφείο 506
  2310 991240
  pand@eled.auth.gr

Ευαγγελία Παπαγεωργίου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Παπαγεωργίου Ευαγγελία

  Γραφείο 707
  2310 995088
  aeth@eled.auth.gr

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Ελένη Κουϊμτζή ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Κουϊμτζή Ελένη – Μαρία

  Γραφείο 705
  2310 991211
  ekouimtz@eled.auth.gr

Βασίλης Κουλούντζος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Κουλούντζος Βασίλειος

  Γραφείο 506
  Ισόγειο του κτιρίου στην Αρχαιολογικού Μουσείου
  2310 995082, 2310991245
  bkoul@eled.auth.gr

Ευαγγελία Μπουγατζέλη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μπουγατζέλη Ευαγγελία

  Γραφείο 705
  2310 991209
  bougatzeli@eled.auth.gr

Ελένη Ξεφτέρη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ξεφτέρη Ελένη

  Γραφείο 912
  2310 991272
  praktiki@eled.auth.gr
  exefteri@eled.auth.gr

Ειδικό Τεχνικό – Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Νούνη Ανδριανή
  Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής Σχολής
  2310 991242
  anouni@eled.auth.gr

Λιόλιου Φωτεινή
  Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικής Σχολής
  2310 994214
  flioliou@eled.auth.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Προϊστάμενος Γραμματείας

Κουκουνάρης Ζαχαρίας
2310 995050
info@eled.auth.gr

Προσωπικό Γραμματείας

Βουλγαρέλλη Ιωάννα
Προπτυχιακό Τμήμα – Μεταπτυχιακό Τμήμα
2310 995060
info@eled.auth.gr

Λυκίδου Αναστασία
Προπτυχιακό Τμήμα – Διοικητικό Τμήμα
2310 995028
info@eled.auth.gr

Μπίτσιου Αικατερίνη
Προπτυχιακό Τμήμα
2310 995054
info@eled.auth.gr

Τσαγκάρη Αγγελική
Γραμματεία Τομέων – Εργαστηρίων
2310 995057
info@eled.auth.gr

Τσολακοπούλου Χρυσούλα
Προπτυχιακό Πρόγραμμα και Διοικητική Υποστήριξη Τμήματος
2310 995048
info@eled.auth.gr

Πριμεράκης Γεώργιος
Νησίδα Παιδαγωγικής Σχολής, Τηλεδιασκέψεις και Υποστήριξη Τεχνολογικού Εξοπλισμού
2310 995041
nisidapaidagogikis@educ.auth.gr

Ομότιμοι Καθηγητές / Καθηγήτριες

Μητακίδου Χριστοδούλα

Τρέσσου Ευαγγελία

Τσέλιος Κωνσταντίνος

Τσιάκαλος Γεώργιος

Τσολάκης Χρήστος

Διατελέσαντες Καθηγητές / Καθηγήτριες

Ανθογαλίδου Θεοπούλα

Αυγολούπης Σταύρος

Κουμαράς Παναγιώτης

Μαρκόπουλος Ιωάννης

Ράσης Σπύρος

Ρεπούση Μαρία

Σταυρίδου Ελένη

Ταμουτσέλη Κωνσταντίνα

Τζήκας Χρήστος

Φίστα Ευαγγελία

Χαλάτσης Δημήτριος

Ψύλλος Δημήτριος

Συμβασιούχοι Διδάσκοντες

ΠΔ 407/80

Αγγελάκη Ρόζη – Τριανταφυλλιά

Κάργα Σταυρούλα

Κατσιαμπούρα Ιωάννα

Μαρκάτη Δήμητρα

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

Μαυρομμάτη Μαρία

Μητσιάλη Αλεξάνδρα

Πιερράτος Θεόδωρος

Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί

Μάρκου Δήμητρα