Βενετία Νέτα Αποστολίδου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Αποστολίδου Βενετία

Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Λογοτεχνική Εκπαίδευση

 Γραφείο 504

 2310 995094

 neta@eled.auth.gr

Η Βενετία Αποστολίδου είναι Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1961. Σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο Α.Π.Θ. και παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστήμια της Βιέννης και του Μπέρμιγχαμ.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι:

α. Ιστορία της ιστοριογραφίας της λογοτεχνίας και ιστορία της νεοελληνικής κριτικής,

β. Η μεταπολεμική πεζογραφία και η σχέση της με την ιστορία και την κοινωνία, και

γ. Η προώθηση της ανάγνωσης και η διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση.

Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και στην Κοινωνία.

 • Αποστολίδου, Β. (2010). Τραύμα και μνήμη. Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων. Αθήνα: Πόλις [σσ. 164].
 • Πίστας, Π. & Αποστολίδου, Β. (2009). Με επίκεντρο τη «Μεγάλη Πλατεία». Μια θεώρηση του πεζογραφικού έργου του Νίκου Μπακόλα. Αθήνα: Σοκόλης [σσ. 134].
 • Αποστολίδου, Β. (2003). Ανάγνωση και ετερότητα. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών [σσ. 43]. Διαθέσιμο: www.kleidiakaiantikleidia.net
 • Αποστολίδου, Β. (2003). Λογοτεχνία και Ιστορία στη μεταπολεμική Αριστερά. Η παρέμβαση του Δημήτρη Χατζή 1947-1981. Αθήνα: Πόλις [σσ. 457]
 • Αποστολίδου, Β. (1997). Κριτήρια επιλογής λογοτεχνικών βιβλίων για σχολική χρήση. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. [σσ. 52].
 • Αποστολίδου, Β. (1992). Ο Κωστής Παλαμάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αθήνα: Θεμέλιο. [σσ. 478]
 • Αποστολίδου, Β., Κόκορης, Δ., Μπακογιάννης, Μ. & Χοντολίδου, Ε. (επιμ.) (2018). Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg.
 • Αποστολίδου, Β. (επιμ. & εισαγ.) (2005). Δημήτρης Χατζής. Το πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού, Διαλέξεις και δοκίμια. Αθήνα: Το Ροδακιό.
 • Αποστολίδου, Β., Καπλάνη, Β. & Χοντολίδου, Ε. (επιμ.) (2000). Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο… μια νέα πρόταση διδασκαλίας. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
 • Αποστολίδου, Β. & Χοντολίδου, Ε. (επιμ.) (1999). Λογοτεχνία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
 • Apostolidou, V. (2018). Trauma als Bindeglied zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Zur Rezeption zweier Romane in Zeiten der Krise. In: A. Anastasiadis & U. Moennig (Hrsg.). Trauma und Erinnerung. Narrative Versionen zum Bürgerkrieg in Griechenland, (S. 287-304). Wien / Köln / Weimar: Böhlau Verlag.
 • Αποστολίδου, Β. (2018). Το μυθιστόρημα στο στόχαστρο: Ο δημόσιος λόγος περί νεοελληνικού μυθιστορήματος και η απουσία του από την εκπαίδευση. Στο: Β. Αποστολίδου, Δ Κόκορης, Μ. Μπακογιάννης & Ε. Χοντολίδου (επιμ.). Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία (σσ. 154-164). Αθήνα: Gutenberg.
 • Αποστολίδου, Β. (2017). Η έννοια της δημιουργικότητας στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Μαρτυρίες φοιτητών για τις δημιουργικές δραστηριότητες των μαθητικών τους χρόνων. Στο: Κ. Μαλαφάντης (επιμ.). Λογοτεχνία και Παιδεία. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (τ. Α’, σ. 95-115). Αθήνα: Διάδραση.
 • Αποστολίδου, Β. (2016). Η κριτική του λογοτεχνικού θεσμού στο δοκιμιακό σχεδίασμα του Μανόλη Αναγνωστάκη. Ο ποιητής Μανούσος Φάσσης. Η ζωή και το έργο του. Ποιητική, τχ. 17, 117-132.
 • Αποστολίδου, Β. (2015). Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση και στην Α΄ Λυκείου: οι θεωρητικές του προϋποθέσεις και η δημόσια συζήτηση γι αυτό. Στο: Πρακτικά συνεδρίου Η νεοελληνική λογοτεχνία σήμερα. Κοινωνία και Εκπαίδευση (σσ. 79-94). Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Φιλολογίας. Διαθέσιμο εδώ.
 • Αποστολίδου, Β. (2015). Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισμοί του πανεπιστημιακού θεσμού και το συμβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Στο: Κ. Δημάδης (επιμ.). Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204 2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία. Πρακτικά Ε’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (τ. Β’, σσ. 143-158). Αθήνα. Διαθέσιμο εδώ.
 • Αποστολίδου, Β. (2012). Λογοτεχνία και ιστορία. Μια σχέση ιδιαίτερα σημαντική για τη λογοτεχνική εκπαίδευση. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Διαθέσιμο εδώ.
 • Αποστολίδου, Β. (2012). Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ: Κυβερνολογοτεχνία και e-books, ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών, δημιουργική γραφή και αφήγηση στον ψηφιακό κόσμο». Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/θμια και Β’θμια Εκπαίδευση». Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Διαθέσιμο εδώ.
 • Αποστολίδου, Β. & Χοντολίδου, Ε. (2012). Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας: Από την παράδοση στην καινοτομία). Στο: Μ. Ροδοσθένους-Μπαλάφα & Γ. Μύαρης (επιμ.). Διδακτική της Λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση: Αντικρίζοντας το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου (σσ. 25-35). Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
 • Αποστολίδου, Β. (2012). Πανεπιστημιακή διδασκαλία και ιστοριογραφία της λογοτεχνίας: το παράδειγμα του Λίνου Πολίτη. Στο: Α. Καστρινάκη, Α. Πολίτης & Δ. Τζιόβας (επιμ.). Για μια Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα (σσ. 465- 479). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • Apostolidou, V. (2009). The Formation of the Modern Literary Canon and its Relation to Institutions. In: Belge & J. Parla (Eds). Balkan Literatures in the Era of Nationalism (pp. 157-166). Istanbul Bilgi: University Press.
 • Apostolidou, V. (2009). The Politics of Memory in the Fiction of Greek Political Exiles in Eastern Europe. In: Tziovas (Ed.). Greek Diaspora and Migration since 1700 (pp. 215-227). Surrey: Ashgate Publishing.
 • Αποστολίδου, Β. & Χοντολίδου, Ε. (2008). Το μάθημα της λογοτεχνίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον: το παράδειγμα των σχολείων της Θράκης. Στο: Θ. Δραγώνα & Α. Φραγκουδάκη (επιμ.). Πρόσθεση όχι αφαίρεση πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση. Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης (σσ. 263-275). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Apostolidou, V. (2008). Die literarische Erfarung des Exils: Griechische Literatinnen und Literaten in Osteuropa. In: M. Stasinopoulou & I. Zelepos (Η). Griechische Kultur in Südosteuropa in der Neuzeit (S. 397-405). Wien: Verlag der Ősterreichischen Akademie der Wissenschaften.
 • Αποστολίδου, Β. (2005). Η συγκρότηση της νεοελληνικής φιλολογίας και ο Λίνος Πολίτης: Ποίηση, κριτική και επιστήμη. Στο: Μ. Μικέ, Λ. Τσιριμώκου & Μ. Πεχλιβάνος (επιμ.). Ο λόγος της παρουσίας. Τιμητικός τόμος για τον Παν. Μουλλά (σσ. 45-55). Αθήνα: Σοκόλης.
 • Αποστολίδου, Β. (2004). Η μελέτη της ιστοριογραφίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα: Προϋποθέσεις, όρια και χαρακτηριστικά. Στο: Π. Κιτρομηλίδης & Τ. Σκλαβενίτης (επιμ.). Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002. Πρακτικά του Δ’ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας (τ. Α΄, σσ. 343-355). Αθήνα: Εθνικό ΄Ιδρυμα Ερευνών.
 • Αποστολίδου, Β. (2004). Οι αντοχές των σχημάτων στην ιστορία της λογοτεχνίας. Δοκιμή του σχήματος λόγιο/λαϊκό. Στο: Μνήμη ΄Αλκη Αγγέλου. Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος. Ζητήσεις της πολιτισμικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Πρακτικά Ι΄ Επιστημονικής Συνάντησης. Τμήμα Φιλολογίας, ΑΠΘ (σσ. 277-287). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 • Apostolidou, V. (2004). From the Underworld to Other Worlds: Political Attitudes in Contemporary Greek Fiction. In: P. Mackridge & E. Yannakakis (Ε). Contemporary Greek Fiction in a United Europe: From Local History to the Global Individual (pp. 94-102). Legenda: University of Oxford.
 • Apostolidou, V. (2000). Reading Literature in Elementary School: The Unit Approach as a Method of Structuring a Literature Curriculum. In: Literacy – Challenges for the New Millennium. Selected papers of the 11th European Conference on Reading (pp. 29-36). Stavanger, Norway: Center for Reading Research.
 • Αποστολίδου, Β. (1999). Λογοτεχνία και Iδεολογία: Το ζήτημα των αξιών κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Στο: Β. Αποστολίδου & Ε. Χοντολίδου (επιμ.). Λογοτεχνία και Εκπαίδευση (σσ. 335-347). Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.
 • Αποστολίδου, Β. (2000). Η μνήμη ως διακύβευμα στον Ιαγουάρο. Νέα Εστία, τχ. 1751 [αφιέρ. στον Αλέξανδρο Κοτζιά], 822-832.
 • Αποστολίδου, Β. (2000). O ρόλος της πεζογραφίας στη μυθοποίηση της πόλης. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Στο: Πρακτικά του Β’ Διεθνούς Συνεδρίου Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος-20ος αι.) (σσ. 559-572). Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού.
 • 2002-2004, 2005-2007, 2010-2014, 2016-2019 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους (ΕΠΕΑΕΚ, ΕΣΠΑ). Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος η ομότιμη σήμερα καθηγήτρια του ΕΚΠΑ ΄Αννα Φραγκουδάκη. Στις φάσεις 2010-2014 και 2016-2019 το πρόγραμμα εκτελείται σε σύμπραξη του ΑΠΘ με το ΕΚΠΑ. Επιστημονικώς υπεύθυνη του υποέργου του ΑΠΘ.
 • 2010-2012 Συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στα εξής έργα: α) «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και γενικότερα έντυπου εκπαιδευτικού υλικού». β) Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών: εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον γεωγραφικό χώρο και στον ιστορικό χρόνο».
 • 2010-2012 Συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τον σχεδιασμό νέου Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση και στην Α’ Λυκείου.
 • ΠΤΔΕ, ΤΕΑΠΗ, Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής ΑΠΘ, Διεθνές Συνέδριο «Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία», Θεσσαλονίκη ΚΕΔΕΑ, 19-22/10/2017.
 • Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο, «Λογοτεχνία και Παιδεία», Γιάννενα 4-6 Νοεμβρίου 2016. Προσκεκλημένη ομιλία με θέμα «Η έννοια της δημιουργικότητας στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Μαρτυρίες φοιτητών για τις δημιουργικές δραστηριότητες των μαθητικών τους χρόνων».
 • Εταιρεία Ευρωπαϊκών Σπουδών, Ε’ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2-5 Σεπτεμβρίου 2014.
 • IBBY (International Board on Books for Young People) Congress 2014 “Reading as an Inclusive Practice”, Πόλη του Μεξικού 10-14 Σεπτεμβρίου
 • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Επιστημονικό Συνέδριο «Διδακτική της Λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση: Αντικρίζοντας το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα», Λευκωσία 6-7 Μαΐου 2011.
 • Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Μουσείο Μπενάκη, Συνέδριο στη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου «Για μια Ιστορία της Λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης: θέματα και ρεύματα», Ρέθυμνο 20-22 Μαΐου 2011.
 • Freie Universität Berlin, Institute für Griechische und Lateinische Philologie, Ημερίδα «Ο Δημήτρης Χατζής και το ‘Πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού’», Βερολίνο 19-20 Δεκεμβρίου 2008.
 • Bilgi University, Comparative Literature Department, Symposium “Nationality Building and the Break Up of the Empire: Balkan Literatures in the Era of Nationalism”, Κωνσταντινούπολη, 10-13 Σεπτεμβρίου
 • University of Birmingham, Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, Conference “Greek Diaspora and Migration since 1700”, Birmingham, Ιούνιος
 • Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Institut fur Byzantinistik und Neograzistik, Συμπόσιο «Ελληνικός Πολιτισμός στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνους», στη μνήμη του Gunnar Hering, Βιέννη, 16-18 Δεκεμβρίου 2004.
 • Εθνικό ΄Ιδρυμα Ερευνών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας «Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002», Αθήνα 29 Οκτ. – 3 Νοεμ. 2002.
 • University of Oxford, Faculty of Medieval and Modern Languages. International Conference “From Local History to the Global Individual: Changing Themes in Greek Fiction 1974-2000”, Oxford, 5-6 Ιανουαρίου
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ